24. Oktobra 2019. | 03:31
Početna / Magazin / Arhaizmi srpskog jezika: od bukare do šuha

Arhaizmi srpskog jezika: od bukare do šuha

U svakom jeziku postoje reči i izrazi koji su zastareli i koji se ne upotrebljavaju u današnjem govoru i pisanju. Nažalost, u današnjem vremenu takvih reči je sve više. Takve reči se drugačije nazivaju arhaizmima.

Koliko vas bi moglo da objasni značenje reči poput:  šuha, mavena, skopura?

 

Bukara:  drveni ili zemljani sud za piće

Buf:  sova

Golemaš:  bogat, moćan, gazda

Kapan:  sprava za hvatanje miševa

Leđen: lavor za umivanje

Maven (mavi) :  modar, plav čovek

Obađ: sluga, kmet

Prpošan: nestašan, vragolast čovek

Skopur: mlad kajmak

Tabun: krdo konja, ergela

Ćusegija: lopatica za ugalj

Fata: mera za dužinu (1,82 m )

Šuh: mera za dužinu, stopa

Share on Facebook
Facebook
Novakujem

O autoru: Srđan Đurić

Srđan Đurić
Dolazi iz Slepčevića, sela u blizini Šapca. Studira u Novom Sadu, na odseku za Srpski jezik i književnost. Takođe, pisac je. Njegova prva zbirka pesama naziva se „Pesme moje" i objavljena u maju, 2017. godine, u pripremi je i njegova druga zbirka pesama. Dobitnik je mnogobrojnih plaketa i nagrada za književnost.