17. Septembra 2019. | 00:23
Početna / Otvorena vrata / Bolonja, krediti, popusti, kako do budžeta: Ključne reči koje svaki brucoš mora da zna

Bolonja, krediti, popusti, kako do budžeta: Ključne reči koje svaki brucoš mora da zna

Koliko traju studije, koliko ima rokova, kako se dobija stipendija – neka su od pitanja koji imaju budući brucoši. Ovo je mali vodič za njih.

 

Foto: FPN

Visoko obrazovanje podrazumeva akademske i strukovne studije. Studije prvog stepena su osnovne strukovne i akademske studije. U studije drugog stepena spadaju: specijalističke strukovne, kao i diplomske (master) i specijalističke akademske studije, a studije trećeg stepena su doktorske akademske studije.

Školska godina počinje 1. oktobra i traje ukupno 12 meseci. Nastava traje 30 nedelja.

Na našim fakultetima važi studiranje po Bolonjskoj deklaraciji. To znači da nije moguće položiti ispite bez usmenog ili pismenog odgovaranja, odnosno samo kroz kolokvijume.

 

Kolokvijumi su obavezni i bez njih se ne mogu položiti ispiti, mada postoje izuzeci gde je kompletno gradivo moguće odgovarati na samom ispitu. Pravila su podložna korekcijama.

 

Kako do budžeta

Po Zakonu o visokom obrazovanju, da bi student ostao na budžetu, treba da ostvari 48 bodova tokom studijske godine. Studenti koji su bili na samofinansiranju mogu da pređu na budžet ukoliko ispune predviđene uslove.

 

I ovde postoje izuzeci, u zavisnosti od broja budžetskih mesta kojim raspolažu fakulteti. Na fakultetima koji raspolažu manjim kapacitetom budžetskih mesta potrebno je ostvariti svih 60 bodova ili bar 54 ESP boda. Negde postoji i mogućnost sufinansiranja. Plaća se 30 ili 50 procenata školarine, dok ostatak troškova ide na teret budžeta.

 

Koliko ima rokova

Polaganje ispita može biti usmeno, pismeno i praktično. Ispitnih rokova ima šest. Poslednji ispitni rok za školsku godinu završava se najkasnije do 10. oktobra.

 

Posle tri neuspela polaganja istog ispita, student može da polaže ispit pred komisijom. Predispitne obaveze uključene su u ukupan zbir za ocenu sa najmanje 30, a najviše 70 poena.

 

Uspeh studenta na ispitu se izražava ocenom od 5 (nije položio) do 10. Student ima pravo da podnese prigovor na dobijenu ocenu u roku od 36 časova od dobijanja ocene ukoliko smatra da ispit nije sproveden u skladu sa zakonom i statutom.

 

Ukoliko se prigovor usvoji, student ponovo polaže ispit u roku od tri dana.

 

Stipendije i krediti 

Studenti prve godine fakulteta imaju pravo na studentske kredite kao vid finansijske pomoći. To je beskamatni kredit koji se otplaćuje tek nakon zaposlenja.

 

Najčešći kriterijumi su: prosek ocena, godina studija, posebni talenat, socijalni status, ili pripadnost određenoj etničkoj grupi.

 

Rok za prijavu je od 1. do 31. oktobra svake kalendarske godine.

 

Obrazac za konkurisanje kupuje se u knjižari „Prosvetni pregled“. Dokument o proseku primanja po članu porodice overava se u opštini grada u kojoj student živi.

 

Kartice s popustima 

Studenti mogu da koriste specijalne kartice koje im omogućavaju popust za posetu kulturnih događaja i institucija (muzeji, galerije, koncerti, festivali, pozorišta, bioskopi), za šoping, smeštaj, ishranu i prevoz.

 

Raspon popusta je od 3 do 100%, a nacionalne galerije i muzeji su ubedljivo najvelikodušniji. Neke od najpopularnijih su: studentska čip kartica, ETC kartica, Inter rail, ISIC, EYCA kartica…

Izvor: blic.rs

Share on Facebook
Facebook
Novakujem

O autoru: Zoran Todorović

Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.