24. Aprila 2019. | 14:10
Početna / Pokazivač pokazuje / Moda i aforizam Divne Bijelić

Moda i aforizam Divne Bijelić

Kratke književne forme postaju sve popularnije. Pored maksima, kraćih komentara, ispovesti, poslovica, opaski, i sl. tu često, bolje reći sve ćešće i sve učestalije stoje i aforizmi. Za razliku od maksime, oni su duhoviti, pretenduju na mudrost, ali ne zanemaruju duh i atmosferu. Kratki kao maksima, centrirani kao opaska, a pored svega drže do atmosfere u načinu iskaza. Zbog svega nabrojanog, bilo je za očekivati da aforizam dobije neku vrstu primata. Ludski duh traži obnovu, traži renesansu, beži od nespokoja, jer stvarnost je sve nespokojnija, a razlozi za optimizam sve manje opravdani. Maksima daje mudrost, skoro kao pravilo, aforizam obećava čak i kada je o najcrnjem, on pretenduje na promenu, ako ne stvaenosti, a ono raspoloženja.” – reče nam mr Divna Bijelić nadahnuto pričajući povodom njenog sasvim novog projekta posvećenog aforizmu, ali ne samo aforizmu, nego i modi. Eto, sve to jeste tako, a opet ne beše dovoljno ovoj književnici da se ovim iscrpi tema aforizma. Ona ide dallje. Jer stajanje nije njena disciplina, ni uža oblast, Ni u pošti ne voli da čeka i da mirno stoji. Zbog pomenute prirode aforizma ali i sopstvenog temperamenta ona je odlučila da aforizam uvede i u predele mode i dizajna.

Gospođo Bijelić, o čemu se zapravo radi? Kako spojiti kratku književnu formu i modu, to jest dizajn, osim što već znamo da je aforizam moderan, pa nas možda tako priroda reči moda i moderan upućuju na eventualni spoj. Jer reč moda je prirodni koren reči moderan. Pojasnite nam šta je u pitanju? O čemu se radi? Kako dizajnirati aforizam?

– Aforizam je prodoran, a pomaže mu u tome i slovo “r” koje je deo pvog pojma. Slpvo r je jedno od najprodornijih. Tako je i sa imenima. Ako u imenu imate slovio r, a Vi imate, ono utiče na Vas, odnosno, oni koji percipiraju Vaše ime, čini im se nekako zvučnije i jače. Tako i aforizam, za razliku od maksime koja nema slovo r u svom nazivu jeste prodorniji i po samom nazivu, odnosno imenu.

Dobro. Ipak niste sasvim odgovorili na moje pitanje. O čemu se radi? Vi ste obećali priču o modi i dizajnu vezano uz aforizam. Recite nam napokon.

– Evo, nije lako pričati o nečem što čuvate u sebi više od godinu dana. Morala sam malo da se femkam ovim digresijama. Reći ću napokon. Reč je o kravatama.

Kravatama? Ali, kravata nije aforizam. Molim Vas da budete jasniji.
 
– Reč je o kravati. Ali ne običnoj kravati. Nego kravati na kojoj je aforizam.
 
Napokon nešto preciznije. Aforizmi i kravate. Moram da pitam, odakle takva inspiracija, odnosno ideja na ovu temu?
 
– Ne bih da zvučim kao neki fanatični vernik. ali još manje lepo bi bilo da skrivam istinu o samoj inspiraciji. Inspiraciju mi je semiotički i simbolički gledano dao sam Bog  jer mi je ta ideja sinula prošle godine, upravo na dan pravoslavnog Božića, dakle 07. januara 2017. godine.
 
Zvuči zanimljivo. I vrlo originalno kao ideja. Ali, potrebna je i realizacija. Kako ste osmislili dizajn takvih kravata?
 
– Prvo sam, nakon dobijene ideje o spajanju kravate i aforzma dobila i ideju o nazivu novog modnog predmeta.
 
Recite nam napokon. Kako se zove to što radite? Taj modni predmet?
 
– Zove se, ni manje ni više nego – AFOKRAVATA. Mislim da je to sasvim lep naziv, koji objašnjava suštinu tog spajanja. Spajanje kravate i aforizma. Kada mi je to palo na um, nekako sam znala da je sasvim dobro. Sve to se desilo upravo sedmog januara prošle godine.
 
I ja smatram da je to lepo ime novog modnog brenda. Kako bi opisali dizajn Vaših afokravata?
 
– Hvala za komplimentu. Suština dizajna kada su u pitanju afokravate jeste sadržana u igri boje tekstila i kompozicije teksta, organizacije aforističkog teksta duž kravate i njenog formata.
 
Šta Vama predstavljaju afokravate? Kako ih sagledavate? Koja je njihova osnovna funkcija? 
 
– Afokravate su za mene pokušaj, nadam se uspešan, da vratim značaj pisanoj reči. To pre svega. Ali, istovremeno i nešto drugo. Želja da se i kravata malo rehabilituje na modnoj sceni. Prilično je zapostavljena. To se tiče funkcije. To je istovremeno i dominantan deo njihove funkcije, bolje reći misije. Za mene afokravate predstavljaju i radost jer je aforizam meni bitan.
 
Vi ste magistar nauka, a Vaša uža oblast je upravo aforizam, i to politički aforizam. Da li će na afokravatama biti predstavljeni samo politički aforizmi?
 
– Na afokravatma neće biti ispisani samo politički aforizmi. Ali, svakako, biće i takvih. Njih zaobići, ne bi bilo lepo ni opravdano. Oni su poslastica. A bez torte i kolača nema uspelog hepeninga.
Da li će na afrokravatama biti prisutni samo Vaši aforizmi ili i aforizmi drugih autora?
– Na afokravatama će biti ispisani samo moji aforizmi, na svakoj po jedan aforizam, ali prevedeni i na engleski i ruski jezik. Ovde je reč o novom modnom detalju, odnosno proizvodu, koji ima i sasvim originalan naziv. Afokravata je reč koja do sada nije ni postojala. Naravno, to ne znači da neću izaći u susret aforističarima koji žele, ako žele, da naruče štampanje svojih aforizama na mojim afokravatama. Ja sam pronašla način da ovu svoju ideju i ovaj brend i zaštitim. Afokravata je moja. Uostalom, to je vezano i uz moju struku u užem smislu te reči. Kao magistar zvanični za oblast aforizma ulazim i u svet mode, spajajući aforizam sa kravatom, stvarajući novi brend zvani AFOKRAVATA. Umem da poštujem i druge, a svoju posvećenost tuđem radu i stvaralaštvu sam već pokazala odbranivši magistarski rad na temu “Srpski politički aforizam”. U mojoj tezi od 420 strana obrađeno je stvaralaštvo 123 srpska aforističara sistematičnije, a još njih pedeset je takođe pridodato određenim poglavljima i odeljcima unutar pomenute teze. To je zahtevalo odricanje i sistematičan rad, posvećenost i sve vrste ulaganja.
Kako mislite da plasirate Vaše proizvode?
– Moje proizvode ću plasirati izložbom koja je već zakazana u Novom Sadu, krajem marta, ali i van Srbije u junu ove godine. Shvatila sam da je to najbolji način, jer modna revija za sada nije rešenje. Modeli bi bili goli, nemam drugih odevnih predmeta, osim kravata, a nisam još uspostavila saradnju sa modnim kreatorima koji bi tako dodali moje afokravate svojim već dobro obučenim modelima. Uostalom, afokravate ne bi mogle ni da se naročito uklope u svakakve modne izraze. Za njih je potrebna i određena količina sofisticiranosti jer u pitanju je sofisticirana modna linija. Spoj književnosti i mode.
 
Mislite li da će afrokravata postati nezaobilazan modni detalj aforističara?
– To ne znam. Ali, svakako je sigurno da će postojati i već postoje ljudi kojima je to vrlo dopadljivo i privlačno. Mada, ja ovu ideju javno tek sada izlažem. Ali, već imam narudžbe od nekih kojima sam se poverila. Iako živimo u veku istrošenih emocija, živaca i plitkih džepova.
Da li biste mogli da počastite čitaoce i pratioce portala Pokazivač jednom peticom Vaših aforizama?
Lepa žena je kao revolucija. Neki bi da je povedu, ali – nemaju hrabrosti.
 
U bolje sutra najviše veruju oni kojima je dobro i danas.
 
I tako Bog stvori majmuna, a majmun se oteo kontroli.
 

Dobro se dobrim vraća, ako nisi u lošem društvu.

Vaša poruka čitaocima i pratiocima portala Pokazivač.
Zaštitimo svoje snove jer dobar san je preduslov dobre jave.
 
Ljubav čini čuda, mržnja – čudovišta!
 

Prikaz za katalog izložbe “Afokravate Divne Bijelić” pisala je istaknuta glumica i slikarka Gorica Popović, a prevod aforizama na ruski uradio je ruski pisac Pavel Tikhomirov. Aforizme na engleski je prevela Divnina imanjakinja profesorka Engleskog jezika i književnosti, Divna Spaić. U katalogu će se naći i mišljenje književne i likovne kritičarke, književnice Ksenije Katanić, kao i prikaz književnika Miladina Berića.

Portal  Pokazivač se zahvaljuje Divni Bijelić i želi mnogo uspeha u daljem radu. 
Share on Facebook
Facebook
Novakujem

O autoru: Zoran Todorović

Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.