24. Avgusta 2019. | 07:31
Početna / Knjige / Pesma kao tematska okosnica romana

Pesma kao tematska okosnica romana

U susret promociji petog romana Zorice Tijanić

Pesma književnice i novinarke Zorice Tijanić Rostov na Donu odlukom prvostepenog žirija 9. evropskog Fejsbuk pesničkog Festivala, sastavljenog od pobednika prethodnih osam Festivala, ušla je u uži izbor za nagradu Festivala. Pesma je izabrana između 54 od oko 450 pesama iz 19 zemalja sveta. Pesma će biti objavljena u posebnoj zajedničkoj štampanoj knjizi Višeglasje.

Pesmu je na ruski jezik prevela književnica i prevodilac Dajana Lazarević.

Pesma Rostov na Donu se nalazi u romanu Do svidanja, Avgustina, koji je  u decembru mesecu 2018. godine objavio Neopress Publishing iz Beograda, i čini tematsku okosnicu romana.

Roman i pesma će biti promovisani 8. februara 2019. godine u Sava centru, u ogranku Gradske biblioteke Vladan Desnica, sa početkom u 17 h sati, u organizaciji Saveza književnika u otadžbini i rasejanju – Beograd, čiji je predsednik književnica Čedna Radinović Lukić, koja će ujedno i voditi promociju. O romanu će govoriti recenzenti Dušan Varićak, Boris Mandić i gosti. Do svidanja, Avgustina je peti roman Zorice Tijanić.

 

Rostov na Donu

Bela noć u zagrljaju tišine
Promiču pahulje
Azovskim morem
glečeri plove
Vozovi prolaze
nigde pristaništa

Rostov na Donu
otvara vrata mojim čežnjama

Tvoja mi duša kao ruska zima
svira balalajku
Pod ledenicama svetlosti
odsjaj titra
bela jutra u nedrima mojim
žudnjom priziva

Slepo te srce nemim glasom doziva
na rukama tvojim sve moje počiva

Poslednju strofu u kupeu recituje
zabludeli pesnik što rađa se u vreme kiša

Kad odrecituje sanjivo rukom odmahuje
na stanici voz čeka da krene
Stepska je zima

Pod strehom ledenice kao prezir oštre
nazubljene prete ispucaloj koži
na obrazima rumen
a trepavice teške od inja

Bela je noć
glasovi iz sna probuđeni
Balalajku mi tvoja duša svira
da umiri jecaj hladnog srca
da uteši neutešivo
pozdrave po drugu i bratu šalje

suvim voćem da ne budu
prazna nedra dariva

Sve što imam s tobom dolazi i odlazi
zbunjeno za tobom srce gleda

Bela se zima sa prozora povlači
i to što te nemam moje je
a što imam tvoje sve
u meni počiva…

Zorica Tijanić

 

Ростов на Дону

Белая ночь в объятиях тишины
Идут снежинки
Азовским морeм
ледники плавают
Поезда проходят
Убежища нигде

Ростов на Дону
открывает дверь моих желаний

Твоя душа как русская зима
играет на балалайке
Под ледниками света
отражение вибрирует
белое утро в груди моей
вызывает похоть

Слепое сердце тебя немым голасом
вызывает
на руках твоих все мое отдыхает

Последнюю строфу в купе
читает наизусть
заблудший поэт, который рождается
под дождем

Когда закончит он соннo рукой
помашет
на вокзале поезд ждет выезд
Степная зима

Под крышей ледники
как презрение острыe
челюсти угрожают поврежденной кожи
на щеках румяность
и ресницы тяжелые от инея

Белая ночь
голоса из сна пробужденные
Балалайкой мне играет  твоя душа
чтобы успокоить рыдание холодного сердца
чтобы утешить неутешимое
привет другу и брату
посылает
чтобы сухим фруктам не бывали
пустые груди на подарок

Все, что я имею с тобой, проходит
и уходит
смущенное сердце за тобою смотрит
Белая зима из окна исчезает
и то, что тебя нет – это мое
и то, что твое, все внутри
во мне покоится…

Зорица Тиянич

Превод: Дајана Лазаревић

Share on Facebook
Facebook
Novakujem

O autoru: Zoran Todorović

Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.