fbpx
spot_img

Похваљивање и награђивање ученика

Члан 66.

Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.
Општим актом школе одређују се услови и начин за додељивање похвала и награда, као и за избор ученика генерације.
У току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно диплома за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетног постигнућа у било којој области рада школе.
Врсте диплома, односно награда и ближе услове за њихово додељивање прописује министар.

 

Преузето из Закона о основном образовању и васпитању.
Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 55/2013