fbpx
spot_img

Припрема за час Бик и зец – други разред

Општи методички подаци
Школа:
Разред и одељење:
Датум:
Предавач:
Наставна јединица: Бик и зец – народна басна
Тип часа: Обрада
Циљ часа: Увођење ученика у доживљавање, разумевање и тумачење басне Бик и зец.

Задаци часа:
Образовни: Систематично оспособљавање ученика за доживљавање, разумевање и схватање књижевно-уметничког дела.
Функционални: Развијање способности за самостално читање, доживљавање и разумевање књижевног дела, увежбавање читања по улогама, богаћење речника ученика.
Васпитни: Развијање љубави према књижевности, указивање на позитивне и негативне карактеристике личности.

Наставне методе: метода разговора, метода читања и рада на тексту.
Наставни облици: фронтални, индивидуални.
Наставна средства: читанка.

Методичка структура часа и временска артикулација

Емоционално – интелектуална припрема 3 минута
Најава наставне јединице 2 минута
Изражајно читање басне 3 минута
Разговор о непосредном доживљају 1 минут
Тихо, усмерено читање 4 минута
Тумачење непознатих речи 1 минут
Интерпретација текста 8 минута
Упоређивање особина животиња са особинама људи 4 минута
Аналогија са животом 5 минута
Уопштавање 3 минута
Синтеза 5 минута
Самостални стваралачки рад 5 минута
Домаћи задатак 1 минут

Ток часа

Емоционално – интелектуална припрема

Ученици решавају укрштеницу састављену од ребуса, загонетки и питалица и долазе до решења БИК И ЗЕЦ.(Прилог 1)
Најава наставне јединице: Кажем ученицима да ћемо данас разговарати о народној причи Бик и зец. Записујем наслов на табли, а ученици у своје свеске.
Питам их да ли знају шта значи народна прича и ко је написао народну причу, па уколико не знају одговор, ја им објашњавам.
Изражајно читање текста Припремам ученике тако што им говорим да затворе свеске и књиге, концентришу се и пажљиво слушају. Изражајно читам басну.
Разговор о непосредном доживљају Након кратке психолошке паузе, постављам ученицима следећа питања: Да ли вам се допала ова прича? Шта вам се највише допало? О чему сте размишљали док сте је слушали?

Тихо, усмерено читање Дајем инструкцију ученицима да обрате пажњу на непознате речи, ликове и њихове поступке. Ученици затим пажљиво читају причу.
Тумачење непознатих речи Заједно са ученицима анализирам непознате речи тако што неко од њих прочита целу реченицу, а реч тумачи на основу смисла.
Интерпретација текста:
Разговарам са ученицима постављајући им следећа питања:
О чему се говори у овој причи? Како она почиње? На чему је бик завидео зецу? Која је то особина зеца коју бик нема, а желео је да је поседује? Због чега је бик желео да буде брз? Шта је зец мислио о његовој жељи? Због чега би он мењао своју брзину за снагу коју бик поседује? Како се понаша зец када наиђе на непријатеља? Хајде да упоредимо особине зеца и бика које се истичу у овој причи. Зец је брз, али плашљив, а бик је спор, али снажан. Записујем особине на табли. Шта мислите, ко је у предности када се сусретне са непријатељем? Да ли је то зец који се уплаши непријатеља, па побегне или бик који се бори са непријатељем?
Упоређивање особина животиња са особинама људи
Одвајање реалног од измишљеног: Шта су бик и зец? Како зовемо приче у којима су главни ликови животиње? Шта се у баснама дешава што никако не може да се деси у стварности? Како се понашају животиње у баснама? (животиње говоре и понашају се као људи) Кога онда представљају бик и зец из ове басне? Разговарамо о људским особинама.
Аналогија са животом: Питам ученике да ли су ситуације као у овој басни могуће у животу? Причам им причу о дечаку из мог краја који је имао пуно проблема са учењем читања, али није се предао и оставио учење по страни, већ је сваки дан вредно радио и временом одлично савладао читање и писање. Питам их да ли ова прича може да се повеже са нашом басном. Да је Марко одлучио да престане да учи да чита и „побегао“ од свог проблема, шта би могли да кажемо, да ли би се он онда понашао као бик или као зец? Закључујемо да би се понашао као зец, јер зец од сваке невоље бежи. Ипак, Марко је савладао свој проблем. Шта онда можемо да закључимо, ко је позитиван лик у овој басни, бик или зец?
Затим питам неког од ученика да он исприча неку ситуацију у којој се он нашао, а да је слична овој из басне.
Уопштавање: Закључили смо да је басна, у ствари, прича о људима, о њиховим добрим и лошим особинама. Причајући о људским врлинама и манама басне нас саветују како треба да се понашамо, а тај савет у басни назива се поука. Која би била поука ове басне? Хајде да пронађемо реченицу у тексту која може бити поука? Записујемо поуке на табли.
Шта можете рећи, шта сте научили из ове басне?
Синтеза: Ученици читају басну по улогама – приповедач, бик и зец. (Прилог 2)
Након тога један ученик усмено препричава басну.
Самостални стваралачки рад ученика Разговарам са ученицима: Каква је ова басна по дужини? Она је веома кратка, испричана у свега пар реченица и многе појединости су нам остале непознате. Шта је то што нам је непознато у басни? Како се десило да су се бик и зец срели? Где су се они срели? Знамо ли како је изгледало место где су се бик и зец срели? Због чега је бик пожелео да буде брз као зец? Да ли је имао много непријатеља, или је био веома стар или је можда био веома млад и невешт у борбама? Све су то неке ствари које ми не знамо и зато ћемо сад да проширимо ову басну.
Делим ученицима план рада (Прилог 3).
Ученици започињу самостално проширивање басне и уколико неко заврши чита свој рад, у противном ученици радове довршавају као домаћи задатак.
Домаћи задатак: Поред проширивања бајке, ученици имају задатак и да илуструју басну.

ПРИЛОГ 1

1. Kако се зову приче које говоре о чудесним и немогућим доживљајима, борби добра и зла и фантастичним бићима?

2. Загонетка: Два локвања око пања.

3. Издвојите реч која не припада скупу:
ТАЊИР
КАШИКА
ВАЗА
ЧАША

4.Загонетка: Кућица у горици на једној ножици.

Прилог 2

БИК И ЗЕЦ
Приповедач: Спази бик зеца где као стрела бежи преко поља, па му позавиде на брзини. Кад се једном састадоше, рече му:
Бик: Благо теби кад си тако брз! Ти можеш да умакнеш и најопаснијем непријатељу! Ништа у животу не бих више желео него да сам и сам тако брз. Тада бих могао да побегнем од сваког непријатеља.
Приповедач: Насмеја се зец чувши бика, па ће му рећи:
Зец: Луда је твоја жеља, пријатељу! Дао бих ја радо своју брзину за твоје оштре и снажне рогове. Боље поносито се борити с непријатељем него целог века срамно пред њим бежати.

 Прилог 3

Упутство за проширивање басне

Твој задатак је да прошириш басну Бик и зец. У писању се можеш ослањати на следећа питања:
Где и како су се срели бик и зец?
Како изгледа место на коме су се они срели?
Како је изгледао разговор између зеца и бика?
Због чега је бик завидео зецу?
Како је зец на то реаговао?

 

 

 

Prethodni tekstŠkola
Sledeći tekstSAVETI: ZDRAVI UZ ARONIJU