fbpx
spot_img

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava na teritoriji opštine Knjaževac-Divac poljoprivredni fondovi

 • Datum 12.april 2016.

  U okviru Projekta “Divac poljoprivredni fondovi u Knjaževac” – Fondacija “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Knjaževac, raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 180.000,00 dinara za razvoj pčelarstva za najmanje 10 mladih poljoprivrednika/ca, starosti od 18-45 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Knjaževac. Pomod nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku košnica, rojeva, materijala za rad, opreme za razvoj pčelarstva i sl.

  Konkurs je otvoren od 11. aprila do 1. maja 2016. godine.

  Pozivamo sve zainteresovane koji zadovoljavaju osnovni kriterijum, da imaju između 18 i 45 godina, da se prijave tako što de popuniti PRIJAVU.
  PRIJAVU možete preuzeti u Agenciji za razvoj opštine Knjaževac, kao i putem interneta sa sajta: www.fondacijadivac.org iwww.ark.rs
  Za sve detaljne informacije obratiti se g-đi Nadi Obradović – Fondacija “Ana i Vlade Divac” na e-mail adresu:[email protected] ili na broj telefona 062/77 88 73 i Marku Stojanoviću– Agencija za razvoj opštine Knjaževac putem e-mail adrese [email protected] ili na broj telefona 064/ 216 42 10
  Popunjenu PRIJAVU, sa neophodnom pratećom dokumentacijom, poslati na adresu :
  FONDACIJA “ANA I VLADE DIVAC”
  ul. Ilije Garašanina 53a/7
  11000 Beograd
  sa naznakom: “za Konkurs za poljoprivredni program – Knjaževac”

  • mladi od 18-45 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za poljoprivredu
  • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac
  • da daju pismenu izjavu da de registrovati svoju delatnost ukoliko uđu u uži krug odabranih poslovnih
  ideja (npr: poljoprivredno gazdinstvo) –ako ved nije registrovano ili na podnosioca prijave ili nekog od
  članova zajedničkog domadinstva
  • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu posrednika
  • da su podneli popunjenu PRIJAVU Fondaciji “Ana i Vlade Divac ” sa pratedom dokumentacijom
  • da nisu zaposleni u Opštini Knjaževac (odbornici, članovi opštinskog veda, radnici opštinske uprave)

  KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

  • Višečlana porodica i vezana domadinstva
  • Lica bez stalnog zaposlenja ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domadinstava
  • Porodice koje žive kao podstanari ili u vlastitom, ali neuslovnom objektu
  • Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

  • Interesovanja i znanja
  • Iskustva i trenutna proizvodnja
  • Postojedih objekata, opreme i drugih mogudnosti korisnika
  • Potreba korisnika

  1. Izjava o saglasnosti – data u prilogu
  2. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domadinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica)
  3. Izjava o kućnoj zajednici overena u opštinskom organu uprave
  4. Za zaposlene članove domadinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka (za zadnja tri meseca)
  5. Za penzionere – kopija zadnjeg čeka od penzije
  6. Za nezaposlene članove porodičnog domadinstva – potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
  7. Za nezaposlene članove porodičnog domadinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
  8. Za studente i učenike srednjih škola – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa
  9. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošdu da sam brine o deci/detetu bez pomodi drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
  10. Za poljoprivredna gazdinstva – kopija registracije poljoprivrednog gazdinstva
  11. Za bolesne članove domaćinstva – kopija medicinske dokumentacije
Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.