fbpx
spot_img

Fakulteti sad dobili kontrolore

Formirana komisija za akreditaciju i imenovana direktorka NAT.

 

belgrade

Izvor: pixabay.com

 

Direktorka Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) postala je prof. dr Jelena Kočović, dosadašnji vršilac dužnosti i redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nju je na u sredu na sednici imenovao UO NAT, kao najboljeg od svih kandidata koji su se javili na konkurs za direktora.

 

– Formiranjem Nacionalnog akreditacionog tela menja se filozofija akreditacije i provera kvaliteta – kaže za „Novosti“ prof. dr Jelena Kočović.

 

– Unapređenjem standarda treba poboljšati sistem visokog obrazovanja u Srbiji. Da bi prošle akreditaciju i sistem provere kvaliteta, sve visokoškolske ustanove moraju da ispune standarde, a da bismo i dalje biti punopravni član Evropske agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), moramo da poštujemo standarde EU. Jedino punim poštovanjem propisa možemo da unapredimo sistem obrazovanja, koje je prioritet Srbije, jer kvalitetni visokoobrazovani kadrovi moraju biti nosioci održivog razvoja.

 

Na istoj sednici izabrani su i članovi nove Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK). I novoformirano Nacionalno akreditaciono telo i nova Komisija za akreditaciju, koja je sada pod nadležnošću NAT-a, formirani su prema novom Zakonu o visokom obrazovanju. Nova komisija ima 17 članova, među kojima su predstavnici državnih i privatnih univerziteta, kao i visokih škola. Za članstvo u KAPK prijavilo se više od 120 zainteresovanih, a uži spisak sa 22 imena napravio je Nacionalni savet za visoko obrazovanje, da bi juče bilo izabrano 17 članova.

 

Sednicom je predsedavao prof. dr Sima Avramović, predsednik UO NAT.

 

– Duže od šest meseci trajao je tehnički mandat, ali sada su prevaziđeni svi pravni problemi, izabrani su članovi komisije i direktorka NAT-a, što je veoma važno za visoko obrazovanje – prokomentarisao je za „Novosti“ prof. dr Sima Avramović.

 

– Izuzetno sam zadovoljan članovima komisije. Bio je veliki broj kvalitetnih kandidata, ali mnogi nisu izabrani zbog toga što smo morali da poštujemo zastupljenost univerziteta, ali i da bude ujednačen broj predstavnika iz svih naučnih polja.

Za visoko obrazovanje početak rada Komisije i NAT-a, u punom sastavu, veoma je značajno, jer mnogi studijski programi i visokoškolske ustanove mesecima čekaju na akreditaciju ili reakreditaciju.

 

NOVA KOMISIJA

Članovi Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta postali su profesori: Dragoslava Stojiljković, Jovan Stepanović, Aleksandra Janković, Goran Ćirović, Neda Bokan, Ilija Kovačević, Verka Jovanović, Biljana Jovanović, Ljiljana Bajić, Tatjana Bugarski, Vesna Colić, Tatjana Cvetkovski, Ana Šijački, Darko Plećaš, Ivana Stojanović, Vesna Đukić i Svetislav Božić.

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.