fbpx
spot_img

ATELJE ŽIKE RANKOVIĆA: V A Š A R I Š T E

Ptica

Ž.A.R.

Jedne večeri odveli su me u cirkus. Neki čovek je rekao: gledajte ljudi, gledajte, a onda je iznad naših glava poleteo i nestao visoko negde iznad grada. To nikad nije razjašnjeno.

 

Žika Ranković
Žika Ranković
Više godina aktivno učestvuje u javnom životu Srbije u oblasti umetnosti, kulture i informisanja. Organizator je i učesnik velikog broja kultrunih i medijskih manifestacija. Tekstovi su mu objavljivani u elektronskim i štampanim medijima širom sveta. Član je Udruženja dramskih pisaca Srbije i UNS-a.