fbpx
spot_img

BESPLATNI UDŽBENICI 2015/2016. GODINE – najčešća pitanja i odgovori

14226215-two-kids-reading-books

 

1. Na koju adresu škole dostavljaju liste prijavljenih učenika? Da li u papirnoj ili elektronskoj formi?

Liste prijavljenih učenika škole dostavljaju u elektronskoj formi nadležnim školskim upravama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Objedinjena tabela sa podacima na nivou školske uprave prosleđuje se Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje – Grupi za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

2. Da li škole prilažu dokumentaciju koju podnose roditelji, odnosno staratelji?

Popunjene obrasce prijava, kao i priložene dokaze škole čuvaju u svojoj arhivi. Fotokopije u dokumentaciji ne moraju da budu overene.

3. Da li je neophodna prijava prebivališta?

Prijava prebivališta je neophodan dokaz za sve članove domaćinstva, odnosno za roditelje i decu, međutim, ukoliko jedan od roditelja nema prijavu prebivališta, to ne znači da učenik nema pravo na prijavu za besplatne udžbenike.

4. Kako se prijavljuju učenici koji su u školskoj 2015/2016. godini prvi razred?

Učenici koji će naredne školske godine, 2015/2016. biti prvi razred, prijavljivaće se prilikom upisa u školu.

5. Da li u projektu „Besplatni udžbenici za školsku 2015/2016. godinu“ učestvuju sve osnovne škole, uključujući i škole za učenike sa smetnjama u razvoju i škole za osnovno obrazovanje odraslih?

U projektu „Besplatni udžbenici za školsku 2015/2016. godinu“ učestvuju sve osnovne škole na teritoriji Republike Srbije, uključujući škole za učenike sa smetnjama u razvoju.
Ovaj projekat se ne odnosi na škole za osnovno obrazovanje odraslih.

6. Šta se smatra niskim primanjima?

Škole, za sve učenike za koje je podnet obrazac sa odgovarajućim dokazima, unose podatke u jedinstvenu listu (šablon dostavljen u prilogu dopisa).
Na osnovu objedinjenih tabela vršiće se rangiranje, kao utvrđivanje pragova.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja proslediće školama povratnu informacija o tome koji su učenici ostvarili pravo na besplatne udžbenike, po metodologiji navedenoj u dopisu.
Pojam niska primanja u fazi prikupljanja podataka treba shvatiti uslovno.
Shodno tome, potrebno je uvažiti sve prijavne obrasce uz koje su priloženi odgovarajući dokazi i na taj način, odnosno unošenjem podataka u tabelu, omogućiti učenicima da budu rangirani.

7. Da li se prijave dostavljaju svim roditeljima bez obzira na socijalno-ekonomski status?

Svim roditeljima, odnosno starateljima učenika Škola treba da pruži neophodne informacije i omogućiti im da se prijave radi ostvarivanja prava na besplatne udžbenike.
Dakle, na školama je da obezbede dostupnost Prijavnih obrazaca svim roditeljima, odnosno starateljima, koju odlučuju o tome da li će se i prijaviti.

8. Ko su članovi domaćinstva: roditelji i deca ili svi koji žive u domaćinstvu (baba i deda učenika i drugi)? Da li se navode prihodi samo roditelja učenika ili svih članova koji žive u zajedničkom domaćinstvu?

Pod domaćinstvom, u smislu ovog obrasca, smatra se porodica. Dakle, roditelji/staratelji i deca.

9. Da li za sve kategorije moraju da budu uneti podaci o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva?

Za sve učenike, bez obzira na kategoriju, mora da bude popunjen prvi deo Obrasca, koji obuhvata podatke o školi i o učeniku/domaćinstvu.
Dakle, popunjava se i rublika o mesečnim primanjima za sve kategorije učenika.

10. Da li učenici koji ostvaruju pravo na besplatene udžbenike po osnovu više kategorija zaokružuju jednu ili više kategorija u Prijavnom obrascu i koju dokumentaciju dostavljaju?

Za učenike koji ostvaruju pravo u više kategorija zaokružuju se sve kategorije po osnovu kojih ostvaruju pravo i samim tim prilaže se dokumentacija za sve zaokružene kategorije.

11. Kako se prijavljuju porodice koje imaju poljoprivredna domaćinstva?

Porodice koje imaju poljoprivredna domaćinstva prijavljuju se pod kriterijumom 1. i dostavljaju ista ona dokumenta koja dostavljaju prilikom dobijanja dečjeg dodatka, odnosno potvrdu iz Katastra da poseduju zemljište i potvrdu o tome da li je njihovo gazdinstvo aktivno. I ovde naglašavamo ulogu odeljenjskog starešine i učitelja prilikom prikupljanja dokumentacije po svim kategorijama, s obzirom da oni najbolje poznaju svoje učenike.

12. Da li je potrebno tražiti i dokumenta koja nisu navedena na listi dokaza u uputstvu?

Dokazi koje je za svaku od navedenih kategorija potrebno priložiti, navedeni su u uputstvu koje je sastavni deo prijavnog obrasca.
Shodno tome, osim navedenih, nije potrebno da tražite druga dokumenta.

13. Ko garantuje tačnost podataka u rublici ukupna mesečna primanja za kategorije za koje nije, u tom smislu, predviđeno prilaganje dokaza?

Roditelji, odnosno staratelji upisuju podatke u Prijavni obrazac i pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potpisuju deo sa izjavom da su navedeni podaci potpuno tačni.
To se odnosi i na podatak o ukupnim mesečnim primanjima.

14. Šta se podrazumeva pod kategorijom 11 – učenici iz socijalno nestimulativnih sredina ili ostale osetljive kategorije?

Učenici iz socijalno nestimulativnih sredina ili osetljive kategorije jesu učenici koji mogu da ostvare pravo na besplatne udžbenike, pri čemu mogu ali ne moraju nužno da pripadaju nijednoj od ostalih deset navedenih kategorija.
Dakle, to su učenici iz nepovoljnog socijalno-ekonomskog miljea, među kojima mogu biti pripadnici romske populacije iz nehigijenskih nasilja, društveno marginalizovanih grupa, stanovnici nestimulativnih ruralnih područja i slično.

15. Da li škola vrši obračun ekvivalentnih primanja?

Ne, Škola ne vrši obračun ekvivalentnih primanja.
Lista prijavljenih učenika u koju škole unose podatke iz Prijavnih obrazaca, napravljena je u formi Eksel tabele koja sadrži formulu za izračunavanje ekvivalentnih primanja. Dakle, obračun ekvivalentnih primanja vrši se automatski, na osnovu unetih podataka.
Izvor: mpn.gov.rs

Sunčica Miščević
Učiteljica koja veruje da su "misli kao kapi vode. Ako stalno ponavljate iste misli , stvarate ogromnu količinu vode. U početku je barica , pa bara , pa jezero i na kraju - okean. Ako su Vam misli pozitivne , možete plivati u okeanu života".