fbpx
spot_img

Bojana Stupar: Vešto me kriješ

Vešto me kriješ
od pogleda stvarnosti, osuda i stida.
Vešto me kriješ
od umeća ljubavi, prekora i istine.
Spretno i znalački
od sebe i nas
nudeći nas zabludi
prethodnom životu
menjajući nas po padežima i vremenima
na korak do nebesa
jer uvek zafali to malo.
Na ramenu mi je žig pripadnosti tebi
naučila sam da ga krijem
od radoznalih pogleda i puke želje
predana onome što vešto umeš
u međuvremenu
u međuprostoru
između svog sutra i juče
s koferom pored levog članka i ključevima u ruci.

Bojana Stupar
Bojana Stupar
Autor romana "Pelin i med" i "Pelin i med - drugi deo" i zbirke poezije "Odjek koraka tvojih". Živi u Novom Sadu. Ljubav kao večita inspiracija. Ljubav kao svrha postojanja, življenja, radosti. Utkana u tkivo života. U obliku kiseonika i soli na ranu. Boli i uzdiže.