fbpx
spot_img

Fondacija Ana i Vlade Divac

Fondacija Ana i Vlade Divac osnovana je 28. juna 2007. godine kao nezavisno i neprofitno udruženje sa ciljem da pomogne građanima, posebno izbeglim i raseljenim licima, u praktičnom rešavanju njihovih životnih i egzistencijalnih problema sa posebnim akcentom na rešavanju njihovih stambenih pitanja.

Fondaciju su osnovali Ana i Vlade Divac, kao nastavak dvadesetogodišnjeg humanitarnog rada započetog u SAD u okviru Humanitarne organizacije Divac (HOD). Organizacija je u proteklih 8 godina bila prvenstveno usmerena na podršku izbeglim i raseljenim licima ( na rešavanje njihovih stambenih i ekonomskih problema), na unapređenje uslova za kvalitetno odrastanje dece i mladih, razvoju filantropije i socijalnom preduzetništvu.

Zahvaljujući podršci 650.000 pojedinaca, 670 kompanija i 82 organizacije, Fondacija je do sada prikupila 10 miliona dolara i obezbedila pomoć za 300.000 ljudi.

O nama

MISIJA I VIZIJA

Vizija Fondacije “Ana i Vlade Divac” je društvo u kojem građani preuzimaju odgovornost i shvataju moć zajedništva u rešavanju ličnih i društvenih problema.

Misija Fondacije „Ana i Vlade Divac“ je obezbeđivanje kvalitetnog života ranjivih grupa  i njihovo integrisanje u lokalnu i širu zajednicu jačanjem ravnopravnosti, solidarnosti  i  tolerancije u društvu.  Fondacija razvija filantropiju kao osnovu za solidarnost i duh zajedništva u društvu.

Rad i zalaganje Fondacije „Ana i Vlade Divac“zasniva se na vrednostima:

  • Solidarnost
  • Uvažavanje različitosti i tolerancija
  • Odgovornost
  • Integritet
  • Stalno učenje i razvoj veština

Prioriteti Fondacije u narednom periodu su projekti koji imaju za cilj zapošljavanje, prvenstveno mladih ljudi i samohranihi roditelja, kroz dodelu grantova za pokretanje ili unapređenje sopstvenog posla, kao i mentorsku podršku. Pored toga, Fondacija će raditi na stvaranju uslova za bolje odrastanje dece i mladih, kroz obnovu vrtića, škola i sportskih terena, jačanje aktivizma mladih. Imajući u vidu izazove i vanredne situacije koji su se desili 2014 i 2015. godine, poplave u Srbiji i izbegličku krizu, Fondacija se uključila da pomogne i na pomoći u obnovi poplavljenih područja ali i deci i porodicama koje dolaze iz ratom zahvaćenih područja Bliskog istoka.

O nama
Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.