fbpx

Haiku koji istrajava u vremenu

U poslednjih dvadesetak godina kod nas je pisanje haiku poezije doživelo svoj procvat. Međutim, postoje knjige haiku poezije koje dođu, izazovu interesovanje čitalaca ali publika ubrzo zaboravi na njih. Mnogo su ređe one knjige koje na sebe permanentno skreću pažnju čitalaca.

Jedna od takvih knjiga koja, da tako kažem, prevazilazi vremenski okvir perioda u kome je nastala je i zbirka haiku pesama ”Zvona u daljini” Zorke Čordašević. Ona je publikovana 2015 godine. Osim kvalitetne haiku poezije koja se nalazi između korica ove knjige, što svakako predstavlja prvi preduslov da jedna knjiga ostavi dugotrajan trag u vremenu, moram spomenuti još jednu važnu stvar. Haiku pesme koje se nalaze u njoj su prevedene na Nemački i Engleski. To omogućava ovoj knjizi da stekne nemerljivo širi krug čitalaca, pa i kritičara koji ni u kom slučaju nisu ostali ravnodušni prema kvalitetu ove poezije.
U ovoj knjizi Zorka Čordašević je vrlo raznovrsna. Pored prirode koja je najčešća tema haiku pesnika uopšte, ona često svojim trostihom ovekovečuje prizore iz svakodnevnog života: ”Zalazak sunca,/starica polako/spušta roletnu/
Od spoljašnje, slogovne forme, (5-7-5) od koje ponekad odstupaju mnogi pisci haiku poezije, pa i Zorka Čordašević, mnogo je važnija sama suština ove poezije koju ona neguje. Tu nailazimo na čitavu paletu ljudske topline, emocija i ljubavi prema svetu i životu. Ova emocionalna strana Zorkinih haiku pesama predstavlja na izvestan način i njen emocionalni stav koji je njen životni pokretač – a to je ljubav prema bližnjima, prirodi i svetu.
Zorka Čorašević je veliki deo svog radnog i stvaralačkog veka provela u Nemačkoj i tamo je od strane nemačkih autora ravnopravno prihvaćena kao vrlo dobar haiku stvaralc. Toj oceni su doprinele i dve njene ranije knjige haiku poezije ”Breze u zavičaju” i ”Dječak i svitac.” Međutim, tek posle izlaska iz štampe knjige ”Zvona u daljini”, ona je zaista i zauzela istaknuto mesto u ”svetskoj porodici” haiku stvaralaca.
”Zvona u daljini” su ranije nagrađena Zlatnom plaketom Saveza srpske dijaspore Slovenije. Takođe je dobila pohvalu na svetskom konkursu haiku poezije ”Lotos” a zastupljena je i u više svetskih antologija haiku poezije.
Posle ovih značajnih nagrada, još jedna nagrada je došla ovih dana u prave ruke. Na Međunarodnm pesničkom takmičenju ”Zlatno pero” koje je održano krajem avgusta u Ljubljani, Zorka Čordašević je svojom knjigom haiku poezije ”Zvona u daljini” osvojila Prvo mesto.

Oliver Janković
Oliver Janković
Rođen 1957. godine u Beogradu. Pisanjem počinje da se bavi još za vreme studija na Filološkom fakultetu, na kome diplomira na Grupi za poljski jezik i književnost. Posle 17 napisanih i izvedenih radio drama i dramskih minijatura, emigrira u pesničke vode, druži se sa kraćom prozom, esejima i književnom kritikom. Aktuelno, najčešće pliva u vodama humora i satire iako za sebe tvrdi da je strastveni neplivač.