fbpx
spot_img

Kako izbeći SMS nesporazume: Prepoznajte emocije u tekstualnoj poruci

Lako je kada ljudi kažu da su ljuti, tužni ili uzbuđeni, ili kada na kraju teksta samo dodaju emotikon. A kada to ne urade, šta onda? Čak i direktna komunikacija licem u lice može biti zbunjujuća, tako da ne bi trebalo da nas iznenađuje da ove skraćene, isprekidane poruke mogu dovesti do katastrofalnih nesporazuma. U doba novih tehnologija, gde svaka SMS komunikacija podrzumeva slanje raznih emotikona, ne samo da je potrebno dešifrovati šta osoba želi da kaže emotikonima, već i celom svojom tekstualnom porukom. Kako da znamo šta osoba oseća kada ne možemo videti njeno lice ili govor tela?

Evo četiri saveta koja će vam pomoći da otkrijete emocije u tekstualnim porukama ili bar da ne donesete pre vremena pogrešan zaključak.

#1 Budite svesni predrasuda

Prema jednoj naučnoj studiji, čak i ljudi koji su obučeni za tumačenje emocija, koji su se jednom nedeljno sastajali da bi diskutovali o emocijama, nisu se složili oko toga koja emocija (ili koliko puno emocija) se ispoljava u tekstualnoj poruci. Različiti ljudi jednostavno ne vide emocije na isti način. Svako od nas ima svoje predrasude koje nas dovode do različitih zaključaka zasnovanih na istim informacijama.

Na primer, istraživanje je pokazalo da se muškarci i žene često razlikuju u tome kako tumače tuđe emocije. Ako Jovan napiše „moja žena je zaboravila na desetogodišnjicu braka“, njegovi prijatelji muškarci će uglavnom pomisliti da je Jovan ljut, dok će žene uglavnom misliti da je Jovan tužan.

Naše veštine za prepoznavanje emocija su pod uticajem naših ličnih karakteristika. Kada se nađete u situaciji da je potrebno protumačiti i prepoznati emocije u tekstu SMS poruke, pokušajte da se setite da naše nesvesne predrasude utiču na naše interpretacije.

 

#2 Ne pretpostavljajte da znate kako se neka osoba oseća

SMS poruke ne samo da su kratke, već su i nepotpune. Kod tekstualnih poruka  poprilično je velika verovatnoća da ćemo ispustiti neku od informacija. Vi ćete verovatno pokušati da popunite praznine u informacijama koje ste saznali iz poruke i počećete da razmišljate kako biste se sami osećali u situaciji koju opisuje onaj koji piše poruku.

Međutim, postoje mnoge individualne razlike u tome kako se ljudi osećaju u različitim situacijama. Na primer, ako je neko odrastao u siromaštvu, posao koji mu donosi satnicu od 200 dinara može učiniti da se oseća prilično lepo; ali ako je u pitanju osoba koja je nekada bila funkcioner u nekoj firmi, ponuđenih 200 dinara na sat učiniće da se ta osoba oseća nezadovoljno, vrlo često i depresivno. Emocije koje se pojavljuju u datom kontekstu, itekako zavise od naše jedinstvene perspektive i ličnih iskustava. Zato je veoma teško za svakog čoveka da pogodi kako se neko drugi oseća.

Uvek pitajte sebe: da li ste doneli zaključke zasnovane na emocionalnoj informaciji koju vam je omogućila druga osoba, ili ste doneli zaključke koji su zasnovani isključivo na tome kako bi ste se vi osećali u datoj situaciji?

#3 Ispitajte vašu teoriju o emociji

Naučnici nisu jedini koji imaju teoriju o emocijama; svako od nas je ima, pa i vi. Svaki čovek ima ideju, sopstvenu predstavu o tome odakle emocije dolaze i šta one znače. Možda će vam sopstvene pretpostavke pomoći (verovatno nesvesno) u istraživanju kako emocije funkcionišu. Da li mislite da su emocije kao što su ljutnja i tuga diskretne i odvojene jedna od druge, ili mislite da mogu da se pomešaju?

Istraživanja pokazuju da svako ljudsko biće ima tendenciju da doživi veliku količinu diskretnih emocija, kao što je recimo strah, kao odgovor na specifične okidače iz okoline, kao što je, na primer, susret sa medvedom u šumi. Istraživanja takođe pokazuju da kada osećamo neku negativnu emociju  najverovatnije je da ćemo uz nju osećati još neke druge negativne emocije. Ova činjenica ima važne implikacije za tumačenje emocija u tekstovima poruka. Ako ste uspešno otkrili da se osoba oseća tužno, vi možete skoro sasvim biti sigurni da se ona takođe oseća uznemireno ili ljutito.

#4 Tražite više informacija

Ako vam nakon pročitane poruke nije jasno o kakvoj emociji je reč, potražite još informacija. U primeru koji je dat iznad kada je Jovanova žena zaboravila njihovu desetogodišnjicu braka; šta bi bilo da ste pitali Jovana da vam kaže još nešto više o tome? Jovan će vam možda reći da je njegova žena bolesna, i da je zato propustila njihovu godišnjicu braka. Ta informacija će biti sasvim dovoljna da utvrdimo da se Jovan oseća tužno, i da nije ljut. Najvažnije od svega je da pokušate da izbegavate nagađanja. Postavljajte pitanja, budite empatični i pokušajte da gledate na svet iz perspektive druge osobe.  Tako ćete bar donekle moći da rastumačite šta je onaj koji vam je poslao poruku osećao u trenutku njenog pisanja.

Izvor: itmagazin.info

Mihailo Todorović
Mihailo Todorović
Student Elektrotehničkog fakulteta. Voli druženje, filmove i sport.