fbpx
spot_img

Konkurs za izbor primera uspešnih vannastavnih aktivnosti

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru projekta „Jačanje vaspitne uloge škole“, raspisuje Konkurs za izbor primera uspešnih vannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama i vaspitnih aktivnosti u domovima učenika u Srbiji. 

Pod primerima se podrazumevaju različite aktivnosti, programi, akcije, projekti i inicijative koje se neguju u školi/domu učenika radi ostvarivanja vaspitne uloge. Primeri se mogu odnositi na različite aspekte školskog života/života u domu, a koji nisu deo redovne nastave/vaspitnog rada, kao što su: društvene, umetničke, tehničke,  humanitarne, kulturne, sportske i druge aktivnosti (uključujući učeničke zadruge, proširenu delatnost škole…); izleti, ekskurzije, nastava u prirodi, letnje škole, istraživački kampovi; aktivnosti u funkciji podrške osetljivim grupama učenika (manjinske grupe, učenici kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, migranti, deca koja žive u domovima, deca koja menjaju školu…); aktivnosti u okviru odeljenske zajednice i drugo.

USLOVI KONKURSA

Konkurs je otvoren od 1. 10. 2017. do 31. 12. 2017.

Pravo na učešće u Konkursu imaju osnovne i srednje škole i domovi učenika. Ustanova može poslati više primera na Konkurs u odvojenim prijavama.

Za prijavu koristiti sledeći obrazac.

Prijave treba poslati u elektronskom obliku na mejl [email protected]   i u štampanom obliku na adresu  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, Beograd, sa naznakom „za konkurs Vaspitanje“.

Pristigle primere pregledaće komisija koju formira Zavod. Rezultati će biti objavljeni na sajtu Zavoda 30. marta 2018. Izabrani radovi biće uvršteni u bazu vannastavnih aktivnosti. Najuspešniji primeri biće javno predstavljeni  u maju 2018. godine u Beogradu.

Kontakt osoba za vaša pitanja je Katarina Mićić, [email protected]

Prethodni tekst
Sledeći tekst
Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.