fbpx
spot_img

Ljiljana Skelić Vemić: Nismo se držali za ruke

Mi se nikada nismo
držali za ruke,
ni šetali obalama.

I nismo vruć hleb mirisali
ispod probuđenog krova.

Sve tako je prolazno…J
edino je večnost postojana.

U pogužvanoj postelji
zatvorene oči telo grliše.
Videše samo noć.

Sunce je jedino oko dana.

/januar 2023./

Ljiljana Skelić Vemić
Ljiljana Skelić Vemić
Prve misli stavljene na papir, krenule su još u školskim sekcijama i đačkim listovima. Onda je naišao period koji je poeziju potisnuo duboko, gušio je... Nakon duge pauze, razmišljanje se promenilo. Dodir snova i seċanja, samouvereno opet stavlja u stihove. Lepotu jednostavnog kazivanja pretače u poeziju. Od 2015. godine svoju poeziju objavljuje po mnogim zajedničkim zbornicima, a 2018. objavljuje samostalnu zbirku pesama “U domu ljubavi, ni gost, ni udomljenik”. Vlasnik je samostalne radnje i živi u Čačku. Majka je dve odrasle ċerke.