fbpx

Ljiljana Skelić Vemić: O prošlosti neću

Gde je tvoja obala daleka
prostranstvo tvoje
što u njemu dišeš.
Gledaš li dalje
igru galeba
na pesku.
Osećaš li žeđ oka,
dok sa čela
poslednje
tragove brišeš?

Rekoh sebi…
O prošlosti neċu!

Ali…Avaj…
Već danima poput zločina
u zasedi čekam.
Na prozoru dok se
jutro budi.
Moje proleċe,
melodiju moju,
treptaj neba u meni da zarudi.

/maj 2017./

Zbirka pesama U DOMU LJUBAVI, NI GOST, NI UDOMLJENIK

Ljiljana Skelić Vemić
Ljiljana Skelić Vemić
Prve misli stavljene na papir, krenule su još u školskim sekcijama i đačkim listovima. Onda je naišao period koji je poeziju potisnuo duboko, gušio je... Nakon duge pauze, razmišljanje se promenilo. Dodir snova i seċanja, samouvereno opet stavlja u stihove. Lepotu jednostavnog kazivanja pretače u poeziju. Od 2015. godine svoju poeziju objavljuje po mnogim zajedničkim zbornicima, a 2018. objavljuje samostalnu zbirku pesama “U domu ljubavi, ni gost, ni udomljenik”. Vlasnik je samostalne radnje i živi u Čačku. Majka je dve odrasle ċerke.