fbpx
spot_img

Ljiljana Skelić Vemić: Sudbinska pesma

 

Foto: Snežana Radojičić

Na čelu tvom cveće vidim
Iznikao je pelin.
U tišini, 
usta se zatvorila
Dva oka od kamena
gledaju na put.
Poklonih se lagano
jadovanje prošaptah
I u polje odoh.
Napravih venčić
Na čelo ti stavih
U tišini celivah…
Pustih suzu i lagano odoh.

/jul 2019./

Ljiljana Skelić Vemić
Ljiljana Skelić Vemić
Prve misli stavljene na papir, krenule su još u školskim sekcijama i đačkim listovima. Onda je naišao period koji je poeziju potisnuo duboko, gušio je... Nakon duge pauze, razmišljanje se promenilo. Dodir snova i seċanja, samouvereno opet stavlja u stihove. Lepotu jednostavnog kazivanja pretače u poeziju. Od 2015. godine svoju poeziju objavljuje po mnogim zajedničkim zbornicima, a 2018. objavljuje samostalnu zbirku pesama “U domu ljubavi, ni gost, ni udomljenik”. Vlasnik je samostalne radnje i živi u Čačku. Majka je dve odrasle ċerke.