fbpx
spot_img

Nagradni konkurs: Kreativna škola 2013/2014

 

za osnovne i srednje škole

„Kreativna škola“ je deo Microsoft programa „Partner u učenju“ koji se ostvaruje u 115 zemalja sveta. Konkurs „Kreativna škola 2013/2014“ namenjen je nastavnicima i stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, čiji radovi predstavljaju primere dobre prakse nastave i ostvarivanja obrazovno-vaspitnih ciljeva primenom informacionih tehnologija.

Ako ste nastavnik razredne, predmetne nastave ili stručni saradnik u osnovnoj ili srednjoj školi, primenjujete novine u nastavi i želite da ih podelite sa kolegama, pozivamo Vas da prijavite svoj rad na Konkurs i time doprinesete razmeni primera dobre prakse.

Konkursom su predviđene tri kategorije radova:

Prva kategorija – radovi za osnovnu školu od I do IV razreda;
Druga kategorija – radovi za osnovnu školu od V do VIII razreda;
Treća kategorija – radovi za srednje škole.
Pravo učešća na Konkursu imaju ekipe sastavljene od dva člana zaposlena u osnovnoj ili srednjoj školi.

Dostavljanje radova za sve tri kategorije traje od 1. maja 2014. godine do 1. juna 2014. godine preko sajta projekta www.kreativnaskola.rs.

Konkursom je predviđeno da učesnici mogu da biraju jednu od tema sa prethodnih konkursa „Kreativna škola“:

interdisciplinarnost;
upotreba multimedijalnih obrazovnih materijala;
podrška vršnjačkom učenju;
razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika;
primena projektne nastave;
izgradnja funkcionalnog znanja;
upotreba obrazovnih igara u nastavi.
Uslov Konkursa je da se prijavljeni rad ne nalazi u „Bazi znanja“.

Rad treba predstaviti u zadatom obrascu PPT /PPTX prezentacije, koji se može preuzeti sa portala Kreativna škola. Veličina prezentacije mora biti do 10 MB (u zipovanom ili originalnom PPT/PPTX obliku).

Rad treba da predstavlja prikaz jednog, najviše tri časa, da sadrži novinu u procesu nastave i učenja, da je primenjiv u pedagoškoj praksi i da omogućava aktivno učešće učenika u procesu nastave i učenja.

Rezultati Konkursa biće objavljeni krajem juna 2014. godine.

Za prva tri najbolja rada u svakoj od tri kategorije predviđene su nagrade:

Prva nagrada: tablet sa Windows operativnim sistemom za oba člana ekipe;
Druga nagrada: pametni telefon sa Windows operativnim sistemom za oba člana ekipe;
Treća nagrada: digitalni fotoaparat za oba člana ekipe.
Svi radovi, koji po proceni Konkursne komisije predstavljaju dobre primere obrazovno-vaspitne prakse, biće uvršteni u postojeću „Bazu znanja“ na portalu www.kreativnaskola.rs.

Dodatna pitanja možete poslati na mejl adresu konkurs@kreativnaskola.rs.

Pravila konkursa: Pravila-KS-2013-2014

Izvor: Zavod za unapređivanje  obrazovanja i vaspitanja

Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović voli svakoga dana da nauči nešto novo. Svaki dan za nju predstavlja novi izazov. U izazovima vidi mogućnost da bude bolja.