fbpx
spot_img

O vlaškom pismu i obrazovanju u školstvu Republike Srbije

O vlaškom pismu i mogućnostima za učenje vlaškog jezika i kulture u školstvu Republike Srbije, javnost vrlo malo zna. Ovom prilikom, Pokazivač ima za cilj da proširi vidike i uputi svoje čitatelje u pojedinosti vezane za vlaško pismo, udžbenike na vlaškom, nastavi predmeta „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“ i tome slično.

Upućujemo na rad entološkinje-antropološkinje Milene Golubović:

„Rad se bavi razmatranjem zainteresovanosti i informisanosti stanovništva o vlaškom pismu i obrazovanju u okolini Rtnja. Kroz vizir i u duhu primenjene antropologije, autorka nastoji da interpretira izjave i događaje i na osnovu njih pruži predloge za pospešivanje izvesnih aspekata stvarnosti. Obavljeni su razgovori sa predstavnicima crkve, školstva, gradske uprave, ali i poljoprivrednicima i predstavnicima ostalih delatnosti. Među sagovornicima je bilo i mladih i starih, različitog stepena obrazovanja. Njihove izjave i predlozi poslužili su kao osnova za dalju razradu predloga koji su u radu obrazloženi. Utvrđeni su glavni kanali informisanja (televizija, novinski list, jutjub, web portali i antropolog), kao i mogući načini motivisanja ljudi za umetničko-obrazovno-kulturni angažman, ovladavanje vlaškim jezikom i čuvanje, negovanje i dalje razvijanje vlaške kulturne baštine.“

Detaljnije na:

http://matkavlahilor.org.rs/wp-content/uploads/2016/10/%C5%9Ae-s%C4%83-au%C4%91e-pr%D3%91-valje-supt-mun%C4%87ilji-Rtanj-zainteresovanost-i-informisanost-stanovni%C5%A1tva-o-vla%C5%A1kom-pismu-i-obrazovanju-u-okolini-Rtnja.pdf

Milena Golubović
Milena Golubović
Master etnologije i antropologije, autorka i realizator akreditovanog seminara za nastavnike "Pređi preko... Upoznaj govor i kulturu Vlaha", autorka udžbenika za predmet "Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture" za prvi razred osnovne škole, naučne monografije "Etnički identitet Vlaha" i još brojnih članaka u raznim glasilima. Već godinu dana vodi svoj jutjub kanal, a sebe smatra slobodno lebdećim intelektualcem. Sticati nova znanja, podučavati svuda i sve, koliko se i kako može!