fbpx
spot_img

Održana interetnička strip škola u Velesu

STRIP U INTERKULTURNOJ EDUKATIVNOJ MISIJI!

25. i 26. juna u prostorijama Srednoškolskog internata „LAZAR LAZAREVSKI“ u Velesu implementovana je strip škola pod naslovom „STRIP U INTERKULTURNOJ EDUKATIVNOJ MISIJI“. Implementator ovog projekta je Strip centar Makedonije a finansirano je od strane Ministarstva kulture Republike Severne Makedonije – department za interdisciplinarne delatnosti.

Cilj ovog projekta je razvoj interkulturalnosti i demetropolizaciji kulture u R S.Makedoniji, kao jednim  od elementarnih zalaganja Nacionalne strategije za razvoj kulture 2018-2022.To se ostvaruje preko edukativnih strip aktivnosti namenjenim mladima iz raznih etničkih kolektiviteta iz: Kumanova, Kavadarca i Velesa. 14 mladih talenata nacrtali su stripove na razne teme, koji dopiru do svakog mladog čoveka nezavisno od etničke pripadnosti, ali neki od ovih stripova zadiru u teme kao što su: diskriminacija, ljudska prava i dr.

Ovaj projekat je logičan kontinuitet ciklusa ovakvih sličnih aktivnosti, koje su finansirani od strane raznih donatora,a sada prvi put  od strane nadležnog ministarstva. Velika je potreba organizovanja raznih formi strip edukacije.

Poređenja radi, u drugim zemljama vlade odvajaju ogromne sume za stimulaciju stripa, na likovnim akademijama strip se ozbiljno obrađuje (fakultativno ili dva semestra, svejedno). Strip u Makedoniji se ne pohađa kao zaseban predmet, ni u osnovnoj školi ni u srednjoj umetničkoj, niti na akademiji.

Idućeg meseca biće organizovane izložbe u Velesu, Kavadarcima i Kumanovu, odakle su mladi autori učesnici ove škole.

Strip centar Makedonije zajedno sa lokalnim partnerima: ŽIVOT iz Kumanova, Saveta za prevenciju protiv maloletničke delikvencije Kavadarci kao i OŠ „VASIL GLAVINOV“ iz Velesa teže da ova škola postane tradicionalna, sa većim brojem gradova iz R S.Makedonije.

Press: Tome Trajkov

Prethodni tekst
Sledeći tekst
Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.