fbpx
spot_img

Pojačava se tim za izradu Nacionalnog okvira kvalifikacija

Kako bi se u narednom periodu intenzivirao rad na izradi Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (NOKS), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavilo je javni poziv za izbor devet članova stručnog tima za Nacionalni okvir kvalifikacija.

Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji je instrument kojim se uređuju pitanja kvalifikacija potrebnih tržištu radne snage i predstavlja osnovu za primenu koncepta celoživotnog učenja. Razvojem i primenom NOKS-a uspostavlja se i uređuje sistem kvalifikacija koji je u skladu sa zahtevima društveno-ekonomskog razvoja, unapređuje se kvalitet obrazovne ponude i omogućava lakša pokretljivost radne snage.

Stručni tim za Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji ima zadatak, između ostalog, da razmatra i prati stanje razvoja i sprovođenja nacionalnih okvira kvalifikacija u EU, daje inicijative i predlaže konkretna rešenja, ostvaruje saradnju sa institucijama na svim nivoima obrazovanja i drugim društvenim činiocima van oblasti obrazovanja, promoviše postignute rezultate u razvoju i sprovođenju nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji.

Više informacija o javnom pozivu možete pogledati u ovom dokumentu

  Јавни_позив

Više informacija o Nacionalnom okviru kvalifikacija možete pogedati u ovom dokumentu

NOKS   

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović voli svakoga dana da nauči nešto novo. Svaki dan za nju predstavlja novi izazov. U izazovima vidi mogućnost da bude bolja.