fbpx
spot_img

Predsednik Saveta roditelja

Član 89.

foto: healthsci.utes.edu.au
foto: healthsci.utes.edu.au

Predsednik Saveta roditelja za svoj rad odgovara Savetu roditelja.

Predsednik Saveta roditelja može da podnese ostavku ukoliko ne može da odgovori svojim obavezama.

Savet roditelja može da opozove predsednika ukoliko on svoje obaveze ne obavlja sa uspehom.

Odluka o prihvatanju ostavke, odnosno o opozivanju predsednika donosi se javnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova Saveta.

Odredbe iz ovog člana shodno se primenjuju i na zamenika predsednika Saveta.

Izvor: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović voli svakoga dana da nauči nešto novo. Svaki dan za nju predstavlja novi izazov. U izazovima vidi mogućnost da bude bolja.