fbpx
spot_img

Prekinuti krug isključenosti: jačanje porodica koje žive u višestrukoj deprivaciji

U Beogradu se održava dvodnevna konferencija na kojoj se razgovara o prioritetima u unapređenju rada u sistemu socijalne zaštite u pružanju podrške najugroženijoj deci i porodicama u krizi, odnosno porodicama sa složenim i višestrukim potrebama.

Konferenciju su otvorili Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Michael Davenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Gorana Džudža Jakovljević, predstavnica Novak Đoković fondacije, i Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Deca koja se nalaze na  „rubu ulaska u sistem zaštite“ su najugroženija deca u svakom društvu.  Ona češće žive u ekstremnom siromaštvu, pripadaju isključenim nacionalnim manjinama,  imaju članove porodice sa invaliditetom, ili im se roditelji suočavaju sa različitim teškim problemima, uključujući i probleme porodičnog nasilja ili korišćenja psihoaktivnih supstanci.

Za odrastanje svakog deteta, najvažniju ulogu igra porodica koja je najvažniji stub svakog društva. Ni na jednom drugom mestu dete ne može bolje da napreduje i da se razvija, nego što to može u svojoj biološkoj porodici. Stoga, u najboljem interesu deteta je da porodica ostane na okupu. Zahvaljujući usluzi porodičnog saradnika, koju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi u saradnji sa UNICEF-om, Novak Đoković fondacijom i Evropskom unijom, smanjili smo rizik od nepotrebnog razdvajanja porodice i institucionalizacije dece, pružanjem tehničke, psihološke, stručne i svake druge pomoći. Resorno ministarstvo je zadovoljno rezultatima, nadamo se da će se usluga proširiti i na druge gradove u Srbiji, s obzirom na to da se ona trenutno koristi u Beogradu, Kragujevcu, Novom sadu i Nišu – rekao je u uvodnom obraćanju Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

nem_1709Da bi se pomoglo porodicama u krizi  i sprečilo odvajanje dece od njihovih porodica, razvijena je usluga „Porodični saradnik“ koju UNICEF i Ministarstvo sprovode već tri godine  zahvaljujući velikodušnoj finanjsijskoj podršci Evropske unije i Novak Đoković fondacije.

Ciljevi vezani za unapređenje položaja i prava dece su zajednički ciljevi Evropske unije i  Republike Srbije. Mi već dugi niz godina pružamo podršku Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da se unapredi sistem u skladu sa principom najboljeg interesa deteta. U poslednje tri godine smo zajedno sa Ministarstvom i UNICEF-om radili na tome da se osmisle i uvedu nove i efikasnije usluge intenzivne podrške ugroženim porodicama. Sada je neophodno da nove mere postanu deo sistema i budu dostupne svima kojima su potrebne –rekao je ambasador Michael Davenport.

nem_1723Novak Đoković fondacija je dala finansijsku podršku da se započne pilot projekat „Porodični saradnik“ u četiri grada u Srbiji – Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu – sa ciljem  prevencije izmeštanja dece iz prirodnih porodica, pružanje podrške povratku deteta u porodicu iz institucija ili hraniteljskih porodica, osnaživanje roditelja kroz sticanje novih znanja i veština u oblasti roditeljstva, životnih veština, partnerskih i drugih odnosa.

Veoma smo ponosni na rezultate koje smo postigli pilotiranjem usluge Porodični saradnik i uvereni da ova usluga treba da postane redovna u sistemu socijalne zaštite jer je dala odlične rezultate. Namera udruživanja naše fondacije, UNICEF-a i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pre tri i po godina bila je da se zaustavi smeštanje dece mlađe od tri godine u ustanove i da da se razvije usluga koja je inovativna i koja će pomoći porodicama da ostanu zajedno, i prevaziđu izazove kojih je mnogo. Misija Novak Đoković fondacije je da omogućimo ugroženoj deci da odrastaju i razvijaju se u podsticajnom, kreativnom i bezbednom okruženju. Podrška i ljubav koje je naš osnivač Novak Đoković dobio od svoje porodice pokazale su se presudnim za njegov razvoj i uspeh – istakla je Gorana Džudža Jakovljević, predstavnica Novak Đoković fondacije.

nem_1893Direktor UNICEF-a u Srbiji, Michel Saint-Lot, odao je priznanje ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na predanom radu i koracima koji se preduzimaju u oblasti reforme sistema socijalne zaštite.

Čestitam ministarstvu za rad na prevenciji institucionalizacije dece i uspostavljanju usluga i mera za podršku najugroženijoj deci i porodicama. Program porodični saradnik doprinosi dobrobiti dece i zato pozivam Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da ga integriše u sistem i da uslugu finansira kroz nacionalni budžet namenjen za socijalnu zaštitu – rekao je Saint-Lot.

nem_1829Dvodnevna konferencija, posvećena jačanju porodica koje žive u višestrukoj deprivaciji,  omogućiće razmenu iskustava i naučenih lekcija iz oblasti unapređenja usluga socijalne zaštite u jačanju ugroženih porodica kako bi se sprečilo smeštanje dece u ustanove, razvoja inovativnih usluga kojima se pruža podrška porodicama, i  oblikovanja hraniteljstva kao oblika privremene pomoći porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Izvor: novakdjokovicfoundation.com

Foto: novakdjokovicfoundation.com

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.