fbpx
spot_img

Priručnik za psihološke i krizne situacije u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Jedinica za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i projektom „Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji“ objavili su „Priručnik za psihološke i krizne situacije u obrazovno-vaspitnim ustanovama“.

Priručnik je namenjen zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Služi kao praktičan vodič za postupanje u kriznim situacijama i sadrži uputstva kako organizovati život i rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama nakon takvog događaja. Pruža znanja i informacije o kriznim situacijama kao što su nasilje većih razmera, nesreća u kojoj su teško povređeni učenik ili nastavnik, smrt, prirodne katastrofe itd. koje na kraće ili duže vreme poremete funkcionisanje i uobičajeni tok života u ustanovi.

Priručnik je nastao kao rezultat obuka timova za krizne intervencije koje su održane u 18 školskih uprava na teritoriji Srbije i kroz koje je prošlo oko 1000 zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama.
psiholoske_krizne_intervencije_f1r

Priručnik možete preuzeti ovde

Prirucnik za psiholoske i krizne situacije  

Cilj ovog priručnika je da se osnaže kolektivi za pravovremenu i odgovarajuće reakciju kada se ovakve situacije dogode. Verujemo da i na ovaj način pomažemo i učimo, kako da deca, odnosno učenici, roditelji, nastavnici, obrazovne i druge nadležne institucije preuzmu odgovornost za brigu o sebi i drugima.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović voli svakoga dana da nauči nešto novo. Svaki dan za nju predstavlja novi izazov. U izazovima vidi mogućnost da bude bolja.