fbpx
spot_img

Propaganda savremenog doba: Priprema terena

prop_sav_doba_priprema_terena_pokazivac

Da bi se propagandna aktivnost realizovala, pripremanje terena je od izuzetnog značaja kao faza sprovođenja propagandne (promotivne) kampanje. Kao reperi, uzimaju se istraživanja stavova javnog mnjenja zavisno od teme propagande i analiza opštih i posebnih okolnosti sredine u kojoj se planira odvijanje propagandne kampanje.

U početnoj fazi kampanje, sprovode se analize i probna testiranja propagandnih ideja ili tema, a sve u cilju utvrđivanja načina koji će biti najpogodniji za predstavljanje ciljnoj grupi. Istraživanja i analize se sprovode u saradnji sa agencijama za istraživanje javnog mnjenja ili na individualnom nivou (pojedinci, istraživači) sa osposobljenim kadrovima za ovu oblast. Ovakvim pristupom se značajno smanjuju troškovi sprovođenja neke propagandne kampanje, a i mogućnost grešaka u proceni raspoloženja ciljne grupe. Priprema terena može biti idealna za ,,pilot kampanju’’ odnosno predkampanjsku aktivnost u vidu posebno konstruisanih informacija kako bi se ,,opipao’’ puls ciljne grupe kojoj je kampanja namenjena. Ovakve poruke se obično plasiraju u vidu dezinformacija, vesti, tračeva, gde je cilj proizvesti određene reakcije ili kreirati posebnu atmosferu koja će biti pogodna za sprovođenje propagandne aktivnosti. Osobito, veliku ulogu u pripremi terena igraju specijalne najave ili ,,tizeri’’ koji se koriste u oglašavanju. Tizeri služe kao mamac kojim se zaintrigira ciljna grupa i u njima se na zagonetan ili prikriven način najavljuje ili ime nekog proizvoda, akcije, putem posebno osmišljenih slogana.

Cilj ovih mera, tehnika, jeste privlačenje pažnje publike i pripreme za glavni deo promotivne kampanje koja sledi nakon najave. Ova tehnika pripreme propagandnog ambijenta se koristi prilikom uvođenja noviteta na tržište, na primer neke robne marke. Navedenim aktivnostima u pripremi terena za propagandu, zajednička je čvrsta povezanost sa konceptom glavne kampanje, te ne smeju dugo trajati kako ne bi došlo do umanjenja očekivanih efekata.

_________________________________________________________________________

Napomena: Članci na Portalu su modifikovani segmenti moje knjige ,,Propaganda savremenog doba“ koja je u fazi pisanja (izrade)

  N.A.

© Zabranjeno je kopiranje,štampanje i prenošenje na druge portale bez saglasnosti i dozvole autora teksta!

Dozvoljeno je korišćenje tekstova iz članaka ili nekog njihovog dela kao dodatne literature prilikom izrade radova uz OBAVEZNO navođenje autora, naslova publikovanog teksta, Portala i godine

Nemanja Andrić
Nemanja Andrić
Rođen 9.12.1986. u Jagodini.Živi i radi u Beogradu.Bogato radno iskustvo u oblasti medija (radio),oblasti voditeljstva,produkcije i dizajna zvuka.Aktivan u oblasti marketinga i medija planiranja.