fbpx
spot_img

Prva zbirka dečijih likovnih i literarnih radova na vlaškom jeziku

Pre tri godine vlaški govor zaorio se u školama širom Istočne Srbije. Objavljen je
prvi udžbenik vlaškog jezika i kulture, a danas smo svedoci da su mališani gradivo
iz udžbenika i onoga što su im nastavnici na časovima govorili, uspešno prihvatili,
savladali, obogatili i oplemenili.

Pred vama je zbirka dečijih radova – likovnih, proznih, poetskih. Na konkursu koji
je Matica Vlaha raspisala početkom godine pristiglo je mnoštvo divnih radova,
pesama, priča pred kojima i afirmisani vlaški učenjaci ostadoše bez daha. Izabrati
najbolje radove za tročlanu komisiju koju činiše msr Milena Golubović, master
etnologije i antropologije, Braniša Đorđević, profesor likovne kulture, Ankica
Babić, profesor srpskog jezika i književnosti, bio je veliki izazov i težak zadatak.
Svi radovi su sjajni, a u ovoj zbirci su uvršteni najsjajniji.

Kao autorka udžbenika, član komisije i neko ko se već godinama aktivno bavi
razvijanjem edukacije na vlaškom jeziku, osetila sam neizmernu radost i ponos kada
se nađoh pred pristiglim radovima. Bez dvojbe, mogu reći, da će imena iz ove
zbirke jednog dana sloviti za vrlo uspešne ljude, pesnike, esejiste, likovne umetnike.
Naš jezik i kultura u srcima mališana živi, a svima nama iz Matice Vlaha je duša
puna elana, kada vidimo da su biseri vlaške kulture prepoznati, očuvani i da će kako
i zaslužuju u vekove što slede, trajati.

(Predgovor izdanja – msr Milena Golubović, master etnologije i antropologije)

Zbirka u pdf formatu dostupna na:

http://matkavlahilor.org.rs/wp-content/uploads/2016/10/%C5%A0KUOALA-Prva-zbirka-de%C4%8Dijih-likovnih-i-literarnih-radova-na-vla%C5%A1kom-jeziku.pdf

Milena Golubović
Milena Golubović
Master etnologije i antropologije, autorka i realizator akreditovanog seminara za nastavnike "Pređi preko... Upoznaj govor i kulturu Vlaha", autorka udžbenika za predmet "Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture" za prvi razred osnovne škole, naučne monografije "Etnički identitet Vlaha" i još brojnih članaka u raznim glasilima. Već godinu dana vodi svoj jutjub kanal, a sebe smatra slobodno lebdećim intelektualcem. Sticati nova znanja, podučavati svuda i sve, koliko se i kako može!