fbpx
spot_img

Radionica: „Tolerancija ili sujeta?“

***Radionica objavljena u Prosvetnom pregledu.***
Tolerancija ili sujeta?
Broj učesnika: 24

Predavači : 2 (jedan tolerantan, jedan sujetan-igra uloge, na početku se „kače“ a kako se radionice odvijaju, sve više su tolerantniji jedan prema drugome)
Aktivnost za učesnike pre susreta: Svako da ponese sa sobom ono što mu znači uspeh u životu npr. fotografije dece, kuće, automobila, napisana knjiga, pesma, priča, osmišljena igra, čas, aktivnost, uspeh na takmičenju,….bilo šta.

Ukupno vreme svih radionica: 190 minuta- minimum.

Izgled prostorije:
U prostoriji se nalaze 12 klupa poređanih jedna iza druge 6 bliže levoj strani i 6 bliže desnoj strani.
Na levoj strani zida okačeni (postavljeni) su transparenti sa sledećim natpisima:
-ja se dobro snalazim u nastavi
-deca slušaju ono što govorim
-volim disciplinu u razredu
-šta god da kažem-dobro je
-slušam druge ako imaju nešto pametno da kažu
-ja znam=govorim.
Ovde stoji prvi predavač koji kontrira kolegi predavaču i njegov sto.

Na desnoj strani su transparenti sa natpisima:

-tolerancija je prava stvar
-tolerancija je motivacija
-sujeta hrani siromašne u duši
-sujeta narušava zdrav stav
-budi tolerantan a ne sujetan
-sujetan ili tolerantan?

Ovde stoji drugi predavač koji kontrira kolegi predavaču i njegov sto.
Cilj: osnaživanje ličnosti u prihvatanju i primene tolerancije, prihvatanje tuđeg uspeha, poštovanje i uvažavanje kolega na poslu,…

Uvodni deo:

PRVA AKTIVNOST:

Učesnici ulaze u prostoriju i ostavlja im se mogućnost da sednu gde ko hoće. Svako se predstavlja kako hoće (npr. ime prezime, zvanje, razlog zašto je tu).
Potrebno vreme 10 minuta.

DRUGA AKTIVNOST:
Predavači se predstavljaju. Potrebno vreme 5-10 minuta ( igra uloga ):
Npr.
Prvi predavač: Ja sam….. osmislio sam ove radionice sa željom da se bliže upoznamo sa temama kao što je sujeta i tolerancja.
Drugi predavač: Baš si tolerantan! Valjda smo zajedno u ovom projektu učestvovali. Prosto si nemoguć postao.
Prvi predavač: dobro, dobro hajde da se bavimo onim zašto smo došli ovde.
Drugi predavač se predstavlja: Ja sam….. i ja sam osmislio ove radionice zato što je to moja ideja bila…
Prvi predavač: Misliš da je to sad interesantno, hajde da idemo dalje.
Njihov razgovor treba da bude kratak ali netolerantan i takav da se uoči negovana sujeta.

TREĆA AKTIVNOST:
Učesnicima delimo kartice sa zadacima(za svaki par 1 kartica sa zadatkom) i dva papira za svaki sto. Potrebno vreme za aktivnost 5 + 5 minuta:
1.Deo zadatka:
Napiši što više reči na slovo T i slovo S. Neka se dogovore hoće li uporedo pisati reči na slovo S i T ili jedan da piše reči na slovo S a drugi na slovo T na jednom od papira).
2.Deo zadatka:
Istaći da u timu izdvoje na drugom papiru reči koje se tiču osećanja. Npr. sreća, sud, stres, susret, situacija, sukob , sujeta,…
Tuga, tolerancija, tiranija, tegoba, taština, teskoba,…
Redom par po par ističe reči koje jedan od predavača zapisuje na tabli (hameru). Zapisuju se reči jedna ispod druge (vertikalno) bez ponavljanja-
spisak reči na slovo S, i spisak reči na slovo T- jedna naspram druge.
Uz pomoć učesnika povezati reči sa jednog spiska sa rečima drugog spiska.
Istaći uzročno-posledičnu vezu.
Predavači treba da budu mrvicu tolerantniji jedan prema drugome, ali i dalje su udaljeni jedan od drugoga, svako na svojoj strani.

Najaviti sledeću aktivnost- Radionica takođe u paru.

Glavni deo:

ČETVRTA AKTIVNOST:
Vreme aktivnosti 15 minuta. Igra slična „Muzičkim stolicama“.
Objašnjenje. Dok predavač recituje (ili peva) pesmu, svi učesnici se šetaju slobodno po prostoriji.
Pesma:

Pesma o sujeti

Sujetan sam bio

Dok tebe nisam sreo

Do tada sam bio sam

A sada sam ceo.

Smetala mi tuđa

Mišljenja i reči

Nisam znao kako

Sujetu da sprečim.

Drug mi pruža ruke

Kad god grešim jako

Voli me baš takvog

To ne može svako.

Tolerantan sad sam

U srcu i duši

Nema više sujete

Snažno da me guši.

Kada se pesma završi svi sedaju na mesto najbliže njemu. Svaki par dobija po dva papira na svakom stolu. Predavači obilaze učesnike po potrebi, svako svoj deo. Povremeno prilaze jedan drugome i slično se ponašaju kao što se i učesnici u zadacima ponašaju jedan prema drugome.

PETA AKTIVNOST se sastoji iz tri faze potrebno vreme po 10 minuta za svaku:
I FAZA
Dobijaju zadatke individualno a radiće ga u paru (aktivnost traje pet minuta ):
Zadatak 1.
Prvi predavač deli jednom učesniku iz grupe sledeći zadatak:
Treba da pričaš za sebe svoje uspehe, doprinose, zasluge, radosti, želje. Ne obraćaj se svom paru.
Drugi predavač deli drugom učesniku u grupi sledeći zadatak .
Ne obraćaj se svom paru. Zevaj, ne reaguj, zamisli se, ćuti.
Zadatak 2.
Zameni kartice-uloge. Aktivnost traje još pet minuta. Svako na svom papiru da zapiše utisak i osećanja.
II FAZA
Dobijaju zadatke individualno a radiće ga u paru (aktivnost traje pet minuta)

Zadatak 1.
Prvi predavač deli jednom učesniku iz grupe sledeći zadatak:
Obrati se svom paru. Pohvali kolegu za ostvareni uspeh, čestitaj mu rečima „svaka čast“, „bravo“, i slično.
Drugi predavač deli drugom učesniku u paru sledeći zadatak.
Ne obraćaj se svom kolegi. Ćuti i samo klimaj glavom sa smeškom na sve što ti govori.

Zadatak 2.
Zamena kartica-uloga. Aktivnost traje još pet minuta. Svako na svom papiru da zapiše utisak i osećanja.

III FAZA
Dobijaju zadatke individualno a radiće ga u paru (aktivnost traje pet minuta)
Zadatak 1.
Prvi predavač deli jednom učesniku iz grupe sledeći zadatak:
Obrati se svom paru. Pohvali ga za postignuti uspeh. Drži ga za ruku. Potapši ga po ramenu.
Drugi predavač deli drugom učesniku u paru sledeći zadatak.
Obrati se svom kolegi sa odobravanjem. Uzvrati lepom reči. Potapši ga po ramenu.

Zadatak 2.
Zamena kartica-uloga. Aktivnost traje još pet minuta. Svako na svom papiru da zapiše utisak i osećanja.

Predavači su u boljim odnosima. Prilaze jedan drugome i pohvaljuju rad na radionici i dobro podeljenim uputstvima. Par po par izlazi i komentariše faze koje su sa svojim parom odradili. Zaključak donosimo zajedno. Potrebno vreme 15 minuta.

Predavači se dogovaraju ko će zapisati zaključak na tabli (hameru).

PAUZA (pola sata)

ŠESTA AKTIVNOST se sastoji iz 4 faze. Potrebno vreme za svaku aktivnost je po 20 minuta.

I FAZA
Stolovi su razmešteni za aktivnosti u grupama. 4 grupe po 6 učesnika. Kako ulaze u prostoriju nakon pauze uzimaju nasumice po karticu sa predavačevog stola (stolovi predavača su sada spojeni). Dele se na osnovu reči: podrška, empatija, saradnja, poštovanje .
Zapisati asocijaciju na osnovu kartice koju u grupi svi imaju. Izlažu po dogovoru svoje asocijacije sa svojih mesta. Ilustruju svoj znak grupe.
II FAZA
Svaka grupa dobija iste zadatke koje jedan predavač uz dogovor sa drugim predavačem zapisuje na tabli :
Šta je tolerancija?
Ima li tolerancije u mom okruženju? Navedi primer.
Šta je sujeta?
Da li pomažem svom kolegi u poslu? Navedi primer.
Poveži odgovore sa transparentima na zidovima.
Predstavnik grupe obrazlaže zadatke.
Predavači kače na vidno mesto dva nova transparenta:
tolerancija (l. tolerantia), latinicom: tolerancija Vokabular 1. popustljivost, trpeljivost (prema tuđim shvatanjima, mada se čovek s njima ne slaže, naročito u pitanjima vere i dr.);

2. finansijski: zakonom dopušten višak ili manjak u težini zlatng ili srebrnog novca.
sujeta (rus. sueta), latinicom: sujeta Vokabular osobina nekoga da ističe svoju ličnost, da se otima za slavom i počastima, taština, slavoljublje.

III FAZA
Svaka od grupa dobija drugačije zahteve (situacije)na karticama. U sklopu grupe se učesnici dogovaraju ko će koji korak (situacije) predstaviti glumom. Potrebno vreme 20 minuta. Mogu se i udaljiti iz prostorije ako će im biti lakše da spreme uloge.

1.Situacija (1.grupa-oko):
Kolega ulazi u zbornicu. Vidno je uznemiren. Mrzovoljan. Sve mu smeta. Uzima dnevnik u ruke zapisuje nešto. Greši. Nervira se. Samo što ne zaplače. Kolege ga ne primećuju svako gleda „svoja posla“. Niko mu ne prilazi.

2.Situacija (2.grupa-ruka):
Kolega ulazi u zbornicu. Prilazi najbližem kolegi i priča mu o nekom svom uspehu (razočaranju). Kolega ga jedva sluša, smeška se i jedva čeka da se skloni. Tako i ostali u grupi.

3.Situacija (3.grupa-srce):
Kolega ulazi u zbornicu. Prilazi najbližem kolegi i priča mu o svom uspehu (razočaranju), kolega ga teši (savetuje) ili podstiče, hvali. Druge to ne zanima. Smeškaju se i izlaze.

4.Situacija (4.grupa-usta):
Kolega ulazi u zbornicu. Prilazi najbližem kolegi i priča mu o svom uspehu (razočaranju), kolega ga teši, razmenjuju utiske, pohvaljuje ga. Druge kolege takođe prilaze, pričaju, razgovaraju. Prisećaju se svojih uspeha. Međusobno se podržavaju.

IV FAZA

Predstavljanje grupa. Obrazloženja i komentari. Zaključak.

Završni deo:
SEDMA AKTIVNOST traje 15 i više minuta. Svako ima pravo da pojedinačno ispriča na osnovu donete stvari šta mu je donelo u životu uspeh:. deca, kuća, automobil, napisana knjiga, pesma, priča, osmišljena igra, čas, aktivnost, uspeh na takmičenju,….bilo šta.
A zadatak učesnika do njega je da prokomentariše njegovu priču.

Popuniti anonimnu Zaključak listu: Potrebno vreme 5 minuta:

1.Odgovori na pitanja: Kako sam saznao/la za ovo druženje:___________________________________________________________________

2.Da li su Vam se dopale radionice: DA NE

3.Koja radionica je na Vas ostavila najjači utisak:_________________________________

4.Napišite šta Vam se nije dopalo:______________________________________________

5.Napišite šta Vam se dopalo:__________________________________________________

Hvala na saradnji!

Radionice osmislila: Nada Kljajić

Kolega
Kolega
Nada Kljajić
Nada Kljajićhttp://nadakljajic.blogspot.com/
Učiteljica, pisac, slikar, maštar,...Voli igru, druženje, ples, muziku. Navija za ljubav, savest, razum, duhovnu glad.