fbpx
spot_img

Savet roditelja grada Kragujevca

Sednica Saveta roditelja grada Kragujevca održana je 27.05.2014. godine u OŠ“Treći kragujevački bataljon“. Tema sednice je bila „Bezbednost učenika i mere prevencije“. Domaćin, direktor OŠ“Treći kragujevački bataljon“ Slobodan Živanović i učenica Vesna Jovanović su prisutnima prezentovali šta je sve učinjeno i šta se čini po pitanju bezbednosti  učenika ove škole. Istakli su da je škola pokrivena video nadzorom, da dežuraju nastavnici, da se vrata zaključavaju za vreme nastave. Direktor je rekao da je tškolski tim za zaštitu od nasilja uvek na raspolaganju učenicima. Takodje je rekao da učenici učestvuju u prepoznavanju rizičnog ponašanja svojih vršnjaka i na taj način se u mnogim slučajevima spreči nasilje. Direktor  Živanović kaže da se svi problemi najbole reše kada se razgovara sa decom i kada ga deca sama reše. Najzanimljivije  za prisutne je bilo saznanje da u školi postoji kutija za probleme u koju deca ubacuju anonimne poruke i tako ukazuju na svoje probleme. Učenički parlament je takođe aktivno uključen u rešavanje svih učeničkih problema.

Rad Saveta roditelja grada koji postoji dve godine pomaže i podržava gospođa Jelica Selaković koja je koordinator projekta I roditelji se pitaju i predstavnik udruženja Roditelj. Ona je na prethodnoj sednici koja je održana u OŠ“Milutin i Draginja Todorović“  održala prezentaciju na temu “Zdravi stilovi života”. Prezentaciju je održala Jelica Selaković. Rekla je da je saradnja roditelja i škola od bitnog značaja za poboljšanje zdravlja dece znajući u kakvom vremenu živimo i radimo, znajući da nam se deca nezdravo hrane, da su izložena stresu… Gospođa Selaković je rekla da je u Crnoj Gori uveden jednogodišnji izborni predmet u I ili II razredu gimnazijeZdravi stilovi života.Takođe je rekla da kvalitetno obrazovanje nije moguće zamisliti bez podrške koju škola, kontinuirano i primenom različitih mera treba da pruža zdravom razvoju dece i mladih.  U svom izlaganju Jelica Selaković kaže da predmetni program Zdravi stilovi života obuhvata sledeće teme:

  1. Zdravlje i zdravi stilovi života2. Razvoj u adolescenciji3. Ishrana i fizička aktivnost4. Mentalno zdravlje5. Telesna slika i nega tela6. Uticaj psihoaktivnih supstanci na zdravlje7. Seksualno i reproduktivno zdravlje8. HIV/AIDS  9. Prevencija povreda i nasilja

Svaku od ovih tema je pojedinačno pojasnila.

Savet roditelja grada nastavlja svoje aktivnosti

Vesna Antonijević
Vesna Antonijević
Rođena je 29.juna 1969. godine u Kragujevcu. Završila je ekonomsku školu. Zaposlena je kao administrativni radnik u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Voli ljude, druženje, muziku, dobru knjigu. Ponosna je mama tri devojčice.