fbpx
spot_img

SOŠO „Vukašin Marković“ – Kroz nove pristupe do boljih ishoda u obrazovanju, Erazmus+projekat

Nacionalna agencija Tempus sprovodi različite vrste projekata. Za našu školu je značajan Erazmus+program, koji je finansiran od strane Evropske unije i koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje,mladi i sport.U okviru svojih aktivnosti kroz Erazmus+programe,zaposleni u školama i predškolskim ustanovama iz naše zemlje,mogu da odlaze na mobilnost u zemlje Evropske unije i to kroz aktivnosti:odlazak na kurs/obuku,posmatranje kolega na radnom mestu ili držanja nastave(moguće su i kombinacije ove tri aktivnosti)

U opštem pozivu  za Erazmus+projekte  2018. godine, našoj školi je odobren projekat, pod nazivom Kroz nove pristupe do boljih ishoda u obrazovanju.

Kroz projekat je predviđeno da pet nastavnika naše škole ide u posetu kolegama koji rade u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju u Londonu. Razmena iskustva će se dešavati tokom neposrednog praćenja nastave,rada i organizacije u dve škole koje obrazuju učenike sa smetnjama u razvoju, kao i u dodatnoj obrazovnoj podršci koja se sprovodi i u tipičnim školama.

Nadamo se da će stečeno iskustvo biti značajno,kako za naše kolege koji rade u školama za učenike sa smetnjama u razvoju, tako i za sve nastavnike i ostale profesionalce koji se bave inkluzijom.

ŠOSO Vukašin Marković
ŠOSO Vukašin Markovićhttp://www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs/
ŠOSO "Vukašin Marković" je ustanova za osnovno i srednje obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i dece sa autizmom. U okviru škole funkcioniše i Dnevni boravak-usluga socijalne zaštite namenjena, pre svega, deci uzrasta od 7 do 25 godina, ali i njihovim roditeljima. Velika pažnja se poklanja vannastavnim aktivnostima. Škola se kontinuirano prilagođava društvenim promenama i novim standardima u nauci i praksi. Teži da prati sve reforme u obrazovanju kako bi se održala kao savremena škola prilagođena deci i njihovim potrebama, a istovremeno želi da promoviše svoj rad i dostignuća svojih učenika.