fbpx

Spomenka Denda Hamović: DVOBOJ

U pesmi plaču snovi ushita

Iz vremena želja i poleta

U sećanje suze su zatvoreni

I od dželata života skriveni

 

Život me na dvoboj pozva

Mač u srce me ophrva

Ja u krvi ‒ on i dalje mrvi

Ispi nadu ‒ ubi želju krvi

Slika: Christian Schloe
Slika: Christian Schloe

Spomenka Denda Hamović
Spomenka Denda Hamović
Rođena u Mostaru gde je odrasla i školovala se. Prve pesme su joj štampane u mostarskom listu „Sloboda“ još u osnovnoj školi, a posle dugog perioda pisanja samo za svoju dušu pesme i priče su joj objavljivane u književnim časopisima, novinama, međunarodnim zbirkama, poetskim sajtovima, portalima, zbornicima, leksikonima. Zastupljena je i u antologijama savremenih pesnika 21. veka, a pesme su joj prevedene na ruski, bugarski, engleski i francuski jezik. Objavila je nekoliko zbirki pesama. Od 1992. godine sa suprugom Dragoljubom i ćerkama Marjom i Tihanom živi u Beogradu.