fbpx

Spomenka Denda Hamović – Isceli

Gospode, snage daj za vrtlog usuda
I pomozi da se mirno, a celebno
Okupam istinom, teška je pokuda
Posekla postulat nevinosti kobno.

Oči kô žerave prste razjarile
Vatra žeže i svi prelesta tragovi
Pišem Ti i molim da te sure sile
Razdaniš da dišem, istinu osovi.

Napad je na mene, oganj reči rađa
Trne mi sjaj zene, u svesti ne beli
Jer iz magle pucanj kô tata me gađa
A bez reči hrabre da megdan podeli.

Gospode, Tebi se um moli podatno
Pomiluj mi srce i isceli sene
Nevidne, prestola koje njiše klatno
Ognja i u tamno boji jastvo žene.

Ljubo Popadić

 

Spomenka Denda Hamović
Spomenka Denda Hamović
Rođena u Mostaru gde je odrasla i školovala se. Prve pesme su joj štampane u mostarskom listu „Sloboda“ još u osnovnoj školi, a posle dugog perioda pisanja samo za svoju dušu pesme i priče su joj objavljivane u književnim časopisima, novinama, međunarodnim zbirkama, poetskim sajtovima, portalima, zbornicima, leksikonima. Zastupljena je i u antologijama savremenih pesnika 21. veka, a pesme su joj prevedene na ruski, bugarski, engleski i francuski jezik. Objavila je nekoliko zbirki pesama. Od 1992. godine sa suprugom Dragoljubom i ćerkama Marjom i Tihanom živi u Beogradu.