fbpx
spot_img

Spuštena je zavjesa na 12. Festival dječijeg teatra Crne Gore – Bar, 2019. i podiže se zavjesa za 13. Festival 2020.godine

Na veliko zadovoljstvo dječijih pozorišnih ansambala osnovnih škola  i samostalnih pozorišnih ansambala Crne Gore uzrasta osnovnih škola, koleginica i kolega koji su pripremali predstave, roditelja djece učesnika u predstavama, pozorišne publike i građana Crne Gore, u intervalu od 23. do 26. maja 2019. godine uspješno je završen 12. Festival dječijeg teatra Crne Gore – Bar, 2019.

Festival je realizovan po ustaljenoj tradiciji u Domu kulture u Baru. Jedino se pozorišne predstave OŠ “Meksiko”, od prošle 2018.godine odigravaju na pozorišnoj sceni OŠ “Meksiko”.

Vrijednosti 12. Festivala dječijeg teatra Crne Gore – Bar, 2019.  statistički:

 • Broj pozorišnih predstava: prijavljeno 21, odigrano 21;
 • Broj pozorišnih predstava iz Bara: prijavljeno10, odigrano 10;
 • Broj pozorišnih umjetnika: 349;
 • Broj mladih umjetnika u pratećem kulturno-umjetničkom programu: 190;
 • Sveukupan broj mladih umjetnika Crne Gore : 539.
 • Broj nagrada za pozorišne ansamble osnovnih škola: 24
 • Broj nagrada za samostalne pozorišne ansamble djece osnovnih škola: 24
 • Broj nagrada za pozorišnu produkciju u 2019.godini: 15
 • Broj posjetilaca na pozorišnim predstavama u Baru: cca 5.000

 

Ukupna produkcija Festivala za proteklih 12 godina:

 • Broj pozorišnih predstava: prijavljeno 227, odigrano 227;
 • Broj pozorišnih predstava iz Bara: prijavljeno 78, odigrano 78;
 • Broj pozorišnih umjetnika: 976;
 • Broj mladih umjetnika u pratećem kulturno-umjetničkom programu: 432;
 • Sveukupan broj mladih umjetnika Crne Gore za 12 godina: 408 umjetnika.

 

Poseban kuriozitet Festivala kojim se dodatno valorizuju vrijednosti pozorišne umjetnosti djece osnovnih škola Crne Gore: za svih 12 godina trajanja Festivala, rezultati Festivala ostverni su u apsolutnim vrijednostima od 100 %, odigrane su sve prijavljene predstave!

 

U cilju daljeg razvoja pozorišne umjetnosti djece osnovnih škola Crne Gore, kao dijela opšte kulture Crne Gore, ulaz za sve predstave i prateći kulturno-umjetnički program Festivala je besplatan!

 

Nakon javnog anketiranja učesnika i publike, koji su jednoglasni u ocjeni da je Festival nešto najljepše što se moglo dogoditi u pozorišnoj umjetnosti Crne Gore, da bi to bilo bogatstvo i za bogatu Amerika sa 300 miliona stanovnika, a ne za Crnu Goru sa 650.000 stanovnika, direktor Festivala mr Miodrag Banović pokrenuo je inicijativu za  nadgradnju Festivala po segmentima:

 • Da se Festival dječijeg teatra Crne Gore uvrsti u popis nematerijalne kulturne baštine Crne Gore;
 • Da se predloži Ministarstvu prosvjete da se uvede pozorište kao izborni predmet u osnovnim školama Crne Gore;
 • Da se djeci iz osnovnih škola sa sjevera Crne Gore obezbijede dva pansion dana za boravak u Baru za vrijeme trajanja Festivala iz sledećih razloga:
 1. nehumano je izlagati djecu velikom naporu, da se u jednom danu krene od svojih udaljenih kuća sa sjevera Crne Gore, putuje do Bara, pripremi scenografija i odigra predstava, raspremi i spakuje scenografija, krene na put i vrati svojim udaljenim kućama na sjeveru Crne Gore;
 2. sa aspekta umjetničke doedukacije, ako posmatraju i ostale predstave, doprinijeće se njihovom daljem umjetničkom usavršavanju;
 3. predstavljaće podsticajne mjere za kvalitativnu i kvantitativnu umjetničku nadgradnju djece osnovnih škola sa sjevara Crne Gore;
 • Da se Festival izdigne na međunarodni nivo na kojem bi učestvovale pobjedničke predstave sa Festivala dječijeg teatra Crne Gore, a ostali učesnici bi bili njihovi vršnjaci iz država regiona;
 • Da se od 2020. godine Festival dječijeg teatra Crne Gore – Bar uvrsti u program „Barskog ljetopisa“, kao dio nacionalne kulture Crne Gore;
 • Da se od 2020. godine Festival dječijeg teatra Crne Gore – Bar,2020. finansira iz budžeta Oštine Bar kao manifestacija od osebnog društvenog interesa i konačno riješi problem njegovog finansiranja;
 • Da se od 2020.godine, kao novi segment Festivala, uključe i djeca iz predškolskih ustanova. Ova ideja počiva u činjenici da je veliki broj koleginica – vaspitačica iz predškolskih ustanova sa oduševljenjem prihvatilo ovu ideju;
 • Da se uputi zahtjev Ministarstvu kulture, FDU Cetinje i CNP da daju svoje stručno mišljenje o opravdanosti ovih inicijativa.

 

 

Najbolji su se okiti vrijednim nagradama koje je dodijelio žiri u sastavu Dragiša Simović, Milija Šćepanović , Vladimir Cerović i Leposava Raičević.

Nagrade u kategoriji osnovnih škola:

Za predstavu u cjelini:

Prva nagrada: OŠ “Vladislav Rinikar” Bijelo Polje, Dramska sekcija “Svi za jednog i jedan za sve” za predstavu “Zbog tebe tata”; druga nagrada: OŠ “Srbija” Stari Bar, Dramska sekcija “Pink panter” za predstavu “Vuk Dobrica”; treća nagrada: OŠ “Jugoslavija” Bar, Dramska sekcija “Vesela družina” za predstavu “Ko je kriv za jedinicu”.

Za režiju:

Prva nagrada: OŠ “Jugoslavija” Bar, Dramska sekcija “Vesela družina” za predstavu “Ko je kriv za jedinicu”; druga nagrada: OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin” Podgorica za mjuzikl “Staze”; treća nagrada: OŠ “Vlado Milić” Podgorica za predstavu “Ko je smjestio vuku”.

Za scenografiju:

Prva nagrada OŠ “Blažo Jokov Orlandić” Bar, Dramska sekcija “Sunce” za predstavu “Ljubav i vrijeme”; druga nagrada: OŠ “Lovćenski partizanski odred” Cetinje za predstavu “Gospođa ministarka”; treća nagrada: OŠ “Srbija” Stari Bar, Dramska sekcija “Pink panter” za predstavu “Vuk Dobrica”.

Za kostime:

Prva nagrada: OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin” Podgorica za mjuzikl “Staze”; druga nagrada: OŠ “Lovćenski partizanski odred” Cetinje za predstavu “Gospođa ministarka”; treća nagrada: OŠ “Meksiko” Bar za predstavu “Crvenkapa i lijeni vuk”.

Za glavnu žensku ulogu:

Prva nagrada: Ksenija Gutić (OŠ “Vladislav Ribnikar” Bijelo Polje) za ulogu kćerke u predstavi “Zbog tebe tata”; druga nagrada: Amina Mehmedović (OŠ “Srbija” Stari Bar) u predstavi “Vuk Dobrica”; treća nagrada: Arnela Grgurević (OŠ “Meksiko” Bar) za ulogu Dobre vile u predstavi “Ako je verovati mojoj baki”.

Za glavnu mušku ulogu:

Prva nagrada: Milena Bogetić (OŠ “Ratko Žarić” Nikšić) za ulogu Malog princa, predstava “Mali princ po drugi put na Zemlji”; druga nagrada: Lazar Martinović (OŠ “Lovćenski partizanski odred” Cetinje) za ulogu Inspektora u predstavi “Kameleon”; treća nagrada: Dario Marstijepoić (OŠ “Meksiko” Bar) za ulogu Malog princa u istoimenoj predstavi.

Za epizodnu žensku ulogu:

Prva nagrada: Rozana Pecović (OŠ “Srbija” Stari Bar) za ulogu Sove u predstavi “Vuk Dobrica”; druga nagrada Erna Adžibulić (OŠ “Vladislav Rinikar” Bijelo Polje) u predstavi “Zbog tebe tata”; treća nagrada: Jovanka Perović (OŠ “Ratko Žarić” Nikšić) za ulogu prosjaka u predstavi “Mali princ po drugi put na Zemlji”.

Za epizodnu mušku ulogu:

Prva nagrada: Pavle Karišik (OŠ “Jugoslavija” Bar) za ulogu sudije u predstavi “Ko je kriv za jedinicu”; druga nagrada: Dušan Bjelić (OŠ “Blažo Jokov Orlandić” Bar) za ulogu Posejdona u predstavi “Ljubav i vrijeme”; treća nagrada: Irfan Količić (OŠ “Srbija” Stari Bar) za ulogu Goropada u predstavi “Vuk Dobrica”.

Nagrade u kategoriji “Samostalni pozorišni ansambli”:

Za predstavu u cjelini:

Prva nagrada: Centar za kulturu Šavnik za predstavu “Snovi Vukosava Novičina”; druga nagrada: Dramski studio “Igrokaz” Bar za predstavu “Smiješna bajka”; treća nagrada: Centar za kulturu Bijelo Polje za predstavu “Pepeljuga”.

Za režiju:

Prva nagrada: Dramski eksperimentalni studio “Scena” Bar za predstavu “Kapetan Džon Piplfoks”, režija Vesna Vujošević; druga nagrada: Centar za kulturu Šavnik za predstavu “Snovi Vukosava Novičina”, režija Čedomir Ašanin; treća nagrada: Kulturno-kreativni centar “Akord” Nikšić za predstavu “Dnevnik Ane Frank”, režija Dragan Knežević.

Za scenografiju:

Prva nagrada: Dramski eksperimentalni studio “Scena” Bar za predstavu “Kapetan Džon Piplfoks”; druga nagrada: Centar za kulturu Bijelo Polje za predstavu “Pepeljuga”; treća nagrada: Kulturno-kreativni centar “Akord” Nikšić, za predstavu “Dnevnik Ane Frank”.

Za kostime:

Prva nagrada: Dramski eksperimentalni studio “Scena” Bar za predstavu “Kapetan Džon Piplfoks”; druga nagrada: Centar za kulturu Bijelo Polje za predstavu “Pepeljuga”; treća nagrada: Dramski studio “Igrokaz” Bar za predstavu “Smiješna bajka”.

Za glavnu žensku ulogu:

Prva nagrada: Valentina Zeković za ulogu Stanije; Centar za kulturu Šavnik, predstava “Snovi Vukosava Novičina”; druga nagrada: Isidora Radunović, za ulogu Kapetana, Dramski eksperimentalni studio “Scena” Bar, predstava “Kapetan Džon Piplfoks”; treća nagrada: Tijana Krivokapić za ulogu Ane Frank, Kulturno-kreativni centar “Akord” Nikšić, predstava “Dnevnik Ane Frank”.

Za glavnu mušku ulogu:

Prva nagrada: Vladimir Jocović za ulogu Vukosava, Centar za kulturu Šavnik, predstava “Snovi Vukosava Novičina”; druga nagrada: Svetozar Raičević, Kulturno-kreativni centar “Akord” Nikšić, predstava “Dnevnik Ane Frank”; treća nagrada: Vanja Gojković za ulogu kralja, Dramski studio “Igrokaz” Bar, predstava “Smiješna bajka”.

Za epizodnu žensku ulogu:

Prva nagrada: Radmila Škuletić, za ulogu naratora, Dramski eksperimentalni studio “Scena” Bar, predstava “Kapetan Džon Piplfoks”, druga nagrada: Itana Papović za ulogu patuljka, Kulturno-kreativni centar “Akord” Nikšić, predstava “Sedam Snežana i patuljak”, treća nagrada: Sofija Ilin za ulogu lude, Dramski studio “Igrokaz” Bar, predstava “Smiješna bajka”.

Za epizodnu mušku ulogu:

Prva nagrada: Emir Idrizović, za ulogu dobošara, Centar za kulturu Bijelo Polje, predstava “Pepeljuga”; druga nagrada: Aleksandar Šćepanović, za ulogu lude, Dramski eksperimentalni studio “Scena” Bar, predstava “Kapetan Džon Piplfoks”; treća nagrada: Aleksa Radović za ulogu Pere ložača, Dramski studio “Igrokaz” Bar, predstava “Smiješna bajka”.

Žiri je nagrade  “Čedo Dragović” za pozorišnu produkciju djece osnovnih škola Crne Gore u 2019. godini dodijelio sledećim školama i ustanovama:

OŠ “Meksiko” – Bar, OŠ “Lovćenski partizanski odred” – Cetinje, OŠ “Jugoslavija” – Bar, OŠ “Vlado Milić” – Podgorica, OŠ “Blažo Jokov Orlandić” – Bar, Dramski studio “Igrokaz” – Bar, OŠ “Mirko Srzentić” – Petrovac, Dramski eksperimentalni studio “Scena” – Bar, OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin” – Podgorica, Kulturno – kreativni centar “Akord” – Nikšić, OŠ “Ratko Žarić” – Nikšić, Centar za kulturu Bijelo Polje, OŠ ”Vladislav Rinikar“ – Bijelo Polje, Centar za kulturu – Šavnik i OŠ ”Srbija“ – Stari Bar.

 

U pratećem programu Festivala nastupili su Folklorni ansambl KUD “Jedinstvo”, Folklorni ansambl KUD “Sv. Jovan Vladimir”, recitatori i muzičari.

 

Pripreme za  13. Festival dječijeg teatra Crne Gore – Bar, 2020. već počinju!

Srećno u novo doba!

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.