fbpx
spot_img

Testiranje, pa uvođenje državne mature

Dekani pet državnih pravnih fakulteta uputili su otvoreno pismo akademskoj zajednici i javnosti, u kome su poručili da proveru ispunjenosti uslova i rangiranje kandidata za upis studenata treba da vrše samo i isključivo fakulteti.

Oni se pozivaju na član 100 Zakona o visokom obrazovanju, u kojem već stoji da „visokoškolska ustanova svojim opštim aktom utvrđuje koji se ispiti sa opšte, stručne i umetničke mature vrednuju prilikom upisa na studije i utvrđuje kriterijume na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata za upis na studije“.

Pojašnjenje šta je onda sporno do zaključenja ovog izdanja Danasa nismo uspeli da dobijemo od dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu Branislava Ristivojevića, koji je na čelu Zajednice državnih pravnih fakulteta.

Na naš poziv nije odgovorio ni dekan Pravnog fakulteta u Beogradu Zoran Mirković.

Dekani u otvorenom pismu ističu da podržavaju uvođenje državne mature od 2024. godine, ali da prve tri godine rezultati tog ispita ne treba da budu računati pri rangiranju kandidata.

„Prve tri godine svrha mature treba da bude sertifikacija i evaluacija radi dobijanja pouzdanih parametara kvaliteta i kvantiteta stečenih znanja. Nakon toga će se utvrditi kriterijumi za vrednovanje konkretnih rezultata radi upisa na visokoškolske ustanove“, navodi se u pismu koje su potpisali Branislav Ristivojević, dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta u Beogradu, Goran Obradović, dekan Pravnog fakulteta u Nišu, Dragan Vujisić, dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu i Dušanka Jovović, dekan Pravnog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Dekani su ukazali da autonomija univerziteta podrazumeva pravo na utvrđivanje pravila studiranja i uslova upisa studenata, te da uslovi upisa na studije ne mogu da se propisuju Zakonom o srednjem vaspitanju i obrazovanju.

„Upis studenata je deo studijskog programa i državni pravni fakulteti će u skladu sa članom 31 Zakona o visokom obrazovanju sami utvrditi koji se ispiti (minimum jedan) sa opšte, stručne i umetničke mature vrednuju prilikom upisa na studije i kriterijume na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata za upis na studije“, poručili su u pismu.

Dekani traže da se opšta i stručna matura izjednače, bez diskriminacije u pogledu vrednovanja radi upisa na fakultete i smatraju da uslovi upisa za sve moraju biti isti – kako za učenike iz Srbije, đake koji srednju školu završe u inostranstvu, tako i za strane državljane, državljane Republike Srpske i drugih susednih država i lica koja su srednju školu završila pre uvođenja državne mature.

Napominju i da je potrebno rešiti pitanje upisa na fakultete za one koji su maturu položili i upisali se na studije, a kasnije odluče da promene fakultet .

– Uvođenjem državne mature, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, sve visokoškolske ustanove zadržavaju neotuđivo pravo da definišu potrebne uslove za upis na studije u okviru svojih studijskih programa – kažu za Danas u Ministarstvu prosvete, povodom dopisa dekana pravnih fakulteta.

Napominju da konsultacije sa fakultetima o priznavanju državne mature kao jednom od mogućih uslova za upis na fakultete traju više od dve godine i da su još u toku.

– Ministarstvo prosvete pažljivo sluša glasove svih zainteresovanih strana, te su različite sugestije svakako dobrodošle. Fakulteti će, verujemo, u narednom periodu svoje odluke o upisnim kriterijumima pažljivo razmatrati i doneti, imajući u vidu, pre svega, interese učenika i društva u celini. Neophodno je i da postoji saglasnost oko zajedničkih vrednosti i interesa učenika i društva u celini, kao i konsenzus da su sistem srednjeg obrazovanja i sistem visokog obrazovanja zajedno u prilici da urade nešto značajno za unapređivanje kvaliteta obrazovanja u Srbiji –  navode iz Ministarstva.

 

Proba u aprilu

Državna matura će prvi put biti uvedena školske 2023/24. godine, a drugo, probno polaganje opšte, stručne i umetničke mature u srednjim školama zakazano je za april. Sve visokoškolske ustanove imaju rok do 31. avgusta da utvrde koje će ispite sa opšte, stručne i umetničke mature vrednovati prilikom upisa na studije i kriterijume na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata za upis na studije.

Izvor: danas.rs

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.