fbpx

Tomislav Tošo Mačković: Đak prvak

Đače prvače veselo skače

počinje škola.

a prvače baš briga!

 

Nemoj prvače

da Te baš briga

ne znaš srce moje

šta je to knjiga

nit azbuka ili abeceda.

 

Školski su putevi

široki i teški

valja se srećo

dobro namučiti

da bi se moglo

nešto naučiti.

 

I od danas pa dok si živ

učićeš dete

šta su to

zvede, a šta komete

šta je kralj a šta je car.

 

Al ne brini

samo uči

i nauči

jer

znanje je od Boga dar.

Tomislav Mačković
Tomislav Mačković
Rođen u Subotici 1976. godine. Oženjen i otac dvoje dece. Po činu vatrogasni oficir, nosilac ordena "ZLATNI KRST ZA POSEBNE ZASLUGE". Hobi mu je ekologija i pisanje kratkih priča i novela. Piše na ikavici tekstove i pripovetke. Piše za Subotičke novine, najstariji list u Subotici (120 godina), Rič matice pri Bunjevačkoj nacionalnoj manjini i za "Hrvatske novine" pri Hrvatskoj nacionalnoj manjini.