fbpx
spot_img

155 GODINA OD BITKE KOD SOLFERINA

“Prvih osam dana posle bitke, ranjenici kojima su lekari poluglasno govorili prolazeći pored njihovih kreveta i odmahujući glavom: ”Više ne može nista da se uradi!” nisu više dobijali neku negu i umirali su ostavljeni i napušteni. A da li to i nije bilo prirodno pored tolikog malog broja bolničara nasuprot ogromnom broju ranjenih?”Ovo je odlomak iz knjige Anri Dinana (Henry Dunant 1828 – 1910), ”Sećanje na Solferino”, koji opisuje detalje bitke kod Solferina koja se odigrala na današnji dan 24. juna 1859. godine.
Strahovoti prizori kojima je mladi švajcarski trgovac Anri Dinan bio svedok su ga podstakli da napiše knjigu i u njoj iznese dve glavne ideje koje su direktno uticale na razvoj organizacije Crvenog krsta.
Ideje koje je Anri Dinan istakao u svojoj knjizi su da se u svim zemljama formiraju ”dobrovoljna društva pomoći koja treba da se, u vreme rata, bave zbrinjavanjem ranjenika” kao i da se formulišu ”međunarodna, prihvatljiva i obavezujuća načela” koja će predstavljati osnovu i podlogu za rad humanitarnih društava.Ovaj događaj je bio presudan da se 5 godina nakon bitke formiraju prva nacionalna drustva Crvenog krsta u svetu, kojih danas u svetu ima ukupno 189.

 

 

Crveni krst Kragujevac
Crveni krst Kragujevac
Crveni krst Kragujevca je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija osnovana za teritoriju Grada Kragujevca i sastavni je deo Crvenog krsta Srbije.