fbpx
spot_img

Интегративна настава у неподељеној школи

 

Добар део своје професионалне каријере радим у неподељеним школама или комбинованим одељењима. То су оне школе  даље од града, а углавном су старије од градских, обично су окружене шумом и пољем, а ако имате среће, може се наћи неки поток или река у близини. Зову је неподељена јер сва деца седе у једној учионици, сви од првог до четвртог разреда заједно.[1]

И тако…

Већина ових школа је слабо опремљена, од наставних средстава и техничких помагала нема готово ништа, све се сведе на сунђер, креду, таблу, а уз то и традиционалну наставу. Пожелела сам да то променим и да својим ученицима омогућим да се упознају  са неким другим, лепшим и занимљивијим моделима иновативне наставе.

На интернету сам наишла на радове учитељице Луције Тасић из Ваљева. Примењивала је интегративну наставу. Схватила сам да је баш то оно што тражим. Почела сам да проучавам њене радове и да их примењујем у пракси .Временом сам и сама почела да радим припреме за интегративну наставу и да их примењујем у неподељеној школи. Једини недостатак , који сам уочила, био је код презентовања радова ученика. Иако у презентацији радова и дискусији о истим ( а радова има доста, јер су ту сва четири разреда) учествују сви ученици, пажња лагано слаби онима који су први излагали.

У потрази за решењем овог недостатка и жељом  да сазнам нешто више о овој врсти наставе  пријавила сам се за семинар „Интеграција, корелација, занимација- интегративна настава „, аутора Луције Тасић.

 

 

 

  1. Како су стечена знања/вештине са семинара подстакли промене у Вашем раду?

Атмосфера на семинару је опуштајућа, пријатна и весела , томе доприносе реализатори, Луција Тасић и Каролина Нешковић. Семинар обилује активностима  у којима се захтева практичан рад. Моја група је добила  задатак да осмисли уводну активност за један тематски дан ( Интегративном наставом се врши међусобно повезивање наставних садржаја из више наставних предмета, односно настава у којој су границе између различитих предмета избрисане. То је приступ у ком се интегришу, међусобно прожимају и синтетишу перспективе неколико различитих дисциплина у нову целину која је већа и значајнија од простог збира појединачних предмета. Време једног школског часа је  кратко за реализацију било које наставне јединице са више различитих гледишта, зато се у пракси чешће користе тематски дани у којима се примењује модел интегративне наставе).

У групи се налазила и учитељица Љиља Павловић из Крагујевца. Предложила је да нам уводна активност буде Математичка бајка или Математичка монодрама. Управо ова активност је била решење које сам тражила, а како сам га применила можете видети у прилогу. На овом семинару настали су дивни радови :драматизације текстова, маске за глумце, сцене, задаци из разних предмета и што је најбоље од свега, све се то може применити у настави и направити још много тога сличног.

Од тада, заједно са ученицима ,правим сва наставна средства која немам, а потребна су за наставу и што је посебно добро, могу користити разне ствари: слике, часописе, енциклопедије, старе ствари које се могу рециклирати (тканину, картон, пластичне флаше, старе CD-ове…), затим природне материјале (шишарке, каменчиће, маховину, сламу…)

Интегративни дани не морају бити везани за учионицу, могу се реализовати и у учионици под ведрим небом, чиме спајамо овај модел наставе са амбијенталном наставом.

Научих како свашта може да се  ради у неподељеној школи: домаће животиње можемо да видимо у комшијском домаћинству (очигледна настава :) ) , а понекад залутају и у школско двориште. Мерење и мере ,ништа лакше – на ливаду пободемо кочиће и одмах је лакше кад се види својим очима. Па, није тај хектар нешто страшно….Ликовно, па где је боље него у природи? Има материјала за колаж, а и модела који су спремни по цео час мирно да стоје  (јер не могу нигде да оду) да  бисмо их ми насликали. Смена годишњих доба нигде није тако јасно уочљива као у околини неподељене школе, у сеоској средини. Оријентација у природи (свет око нас), описивање природе (српски језик), станишта и животне заједнице (природа и друштво),  трим трчање и рекреација у природи (физичко васпитање), запевајмо сложно сви уз импровизовање покрета и природну сценографију (музичка култура)….

И тако док млађи слушају шта уче  старији, старији слушајући шта уче млађи обнављају оно што су већ научили. Повезујемо наставу хоризонтално и вертикално.

Научила сам како да избегнем сувопарност и формализам, како да ученицима олакшам и квалитативно унапредим процес учења. Научила сам да часове не базирам на часу од 45 минута, већ да 135 минута (време трајања три школска часа), реализујемо 4-5 наставних предмета у сва четири разреда.  Ученици и ја забављамо се на часовима, развијамо креативност и стваралаштво, а притом  ученици озбиљно уче и примењују стечена знања.

  1. Опишите начине и облике примене знања/вештина стечених на семинару и остварене ефекте.

Да би се реализовао тематски дан на коме се примењује интегративна настава неопходно је прилагодити наставне планове, добро објединити садржаје различитих предмета и повезати их у једну смислену целину која одговара називу тематског дана и урадити квалитетну припрему.

Интегрисаним приступом повезала сам наставне садржаје из више наставних предмета (српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво,ликовна култура и све то у корелацији са музичком културом) и кроз разреде (први, други, трећи и четврти), односно градиво је и хоризонтално и вертикално повезано.

За неколико првих активности ученици седе сви заједно у једном , за то уређеном, кутку учионице. Задатке из математике решаваће активно слушајући математичку бајку и одговарајући на постављене задатке. Учитељ маскиран у вука чита бајку. Кроз текст се провлаче задаци које ученици решавају. Слободно ће износити своја мишљења и претпоставке, испољавати своју креативност кроз разне активности.

Коришћењем  различитих извора (енциклопедија, дечијих књига о животињама, часописа) самостално ће стицати  нова знања и допуњавати постојећа.Постигла сам да на занимљивији начин деци приближим градиво кроз разговор, игру, откривање, а да притом нисам користила техничка помагала.

Како сам повезала наставне јединице , типове часова, наставне методе и облике, активности наставника и ученика кроз предмете и разреде најбоље ће се видети кроз табеларне приказе.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА

Предмет Тип часа Претходна ситуација
Српски језик1.Разред

Прича по сликама

 

2.Разред

Моја омиљена дивља животиња ,писмена вежба

3.Разред

Прича на основу датих речи

 

4.Разред

„Јеленче“ ,народна песма

 

Обрада градива,утврђивање, проширивање знања Ученици првог разреда  имали су за домаћи задатак да напишу неколико реченица о омиљеној дивљој животињи.

Ученици другог разреда су доносили занимљиве чланке из часописа о животињама и имали смо говорну вежбу „Моја омиљена дивља животиња“;

Ученици трећег разреда су претходног часа имали говорну вежбу „Описујемо дивљу животињу“;

 

Ученици четвртог разреда су учили народну  песму „Јеленче“, па ћемо радити утврђивање;

Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за дивље животиње

Хоризонтална повезаност –српски језик, природа и друштво,свет око нас, математика, ликовна култура;

МатематикаМатематичка монодрама „Јадни вучко“, за ученике свих разреда по један задатак Утврђивање градива,  обнављање, проширивање знања Ученици првог разреда су радили сабирање и одузимање до 20, са прелазом  преко десетице;

У другом разреду рађено је сабирање и одузимање природних бројева до 100 и множење, решавање једноставнијих задатака са највише две операције;

Ученици трећег разреда радили су множење троцифреног и једноцифреног броја ;

У четвртом разреду рађено је сабирање и одузимање вишецифрених бројева, множење и дељење вишецифрених бројева;

Вертикална повезаност градива-  задаци у свим разредима биће везани за дивље животиње

Хоризонтална повезаност –српски језик, природа и друштво,свет око нас, математика;

 

 

Ликовна култура правимо кућице за птице, гнезда, лептириће… Стваралаштво Ученици првог и другог разреда добили су задатак да размисле како би направили кућице за птице, које би могле преко зиме да их заштите.
Природа и друштво1.Разред-Сличности и разлике међу животињама

2.Разред-Животиње

3.Разред– Дивље животиње и њихова станишта

4.Разред-Разноврсност животињског света Србије

Обрада, утврђивање градива и проширивање знања. Хоризонтална повезаност –српски језик, природа и друштво,свет око нас, математика;Вертикална повезаност градива 1. 2. 3. и 4. разреда;

-Ученици су добили задатак да потраже текстове  о дивљим животињама наших крајева у енциклопедијама, часописима, као и сличице животиња.

 

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ТЕМАТСКОМ ДАНУ

Наставнатема  – Дајемо вам сад на знање у Србији нас је све мање !-Дивље животиње 
Предмети – Српски језик, Математика, Природа и друштво,Свет око нас,Ликовна култура  у корелацији са Музичком културом
Тип часа – Комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво,проширивање знања
Облик рада – Рад у пару, групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе – Текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства: Текст – Читанка за  четврти разред, припремљене слике станишта, дивљих животиња, наставни листићи са задацима за групе и парове, радови ученика, колаж папир, картон, лепак, ….
Техничка помагала – Техничка помагала немамо и због тога их не користимо. 
Специјални облик наставе – Комбинација интердисциплинарног и  интегративног учења, хоризонтална и вертикална повезаност градива; 
Временска артикулација часа – Наставни дан траје 180  минута (односно четири везана часа).Наставни садржаји су обимнији и због тога ће тематски дан трајати 45 минута дуже, него обично.

Време за делове часа није наведено, наставник ће сам проценити када треба прећи на следећи део и када ће бити паузе.

 

ОПШТИ ЦИЉ:Ø  Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о дивљим животињама (њиховом изгледу, стаништима, сличностима и разликама међу животињама, начину исхране, оглашавању, непријатељима, заштити угрожених врста животиња) кроз групни рад , рад у пару и различите предмете и задатке.

Ø  Развијање и неговање правилног односа према дивљим животињама.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ:Ø  Оспособљавање ученика за коришћење различитих извора информација:слике, књиге, информације од особа из непосредног окружења (другова ), самостално учење, јавни наступ;

Ø  Развијање истраживачког и стваралачког мишљења;

Ø   Самостално исказивање својих идеја, знања и искуства и размењивање са другима;

Ø   Испољавање креативности, маштовитости;

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТОКА ТЕМАТСКОГ ДАНА

АКТИВНОСТ САДРЖАЈИ АКТИВНОСТНАСТАВНИКА АКТИВНОСТУЧЕНИКА ОБЛИКРАДА НАСТАВНЕМЕТОДЕ НАСТАВНА СРЕДСТВА
1.Активност Математичка монодрама – „Вук Вуле“( Учитељ је у улози вука. Глуми ученицима бајку кроз коју се провлаче математички задаци)

 

Чита, глуми, поставља питања Слушају,размишљају,

решавају задатке, саопштавају решења

Фронтални, индивидуални Текстуална, Свеске ученика
2.Активност -Разговор о монодрами и ликовима (кроз разговор долазимо до тога да се у монодрами говори  о дивљим животињама и простору на ком оне живе, простор где оне живе је њихово станиште )  Поставља питања, усмерава ученике Слушају,размишљају,

одговарају на питања,

износе своја мишљења,

образлажу одговоре

Фронтални Дијалошка,Интеракти

вна

 

3. Активност -На паноу су закачене слике различитих станишта (ливада, шума, река, бара, њива, повртњак, воћњак), ученици их именују;  Открива слике станишта,поставља питања, усмерава ученике Слушају, посматрају,размишљају,

уочавају,

одговарају на питања,

износе своја мишљења,

 

Фронтални Дијалошка,Интеракти

вна,

Демонстративна

Панои са сликамастаништа
4. Активност -Разговарамо по чему се разликују станишта бара и ливада;  Поставља питања, усмерава ученике Слушају, посматрају,размишљају,

уочавају

одговарају на питања,

износе своја мишљења,

образлажу одговоре

Фронтални Дијалошка,Интеракти

вна,

демонстративна

Панои са сликамастаништа
5. Активност -Ученици групишу слике различитих станишта по томе да ли се налазе у води или на копну-Поставити натписе КОПНЕНА СТАНИШТА – ВОДЕНА СТАНИШТА (испод натписа постављати називе станишта );

 

Поставља питања, усмерава ученике,организује,

поставља натписе станишта , качи називе

Слушају, посматрају,размишљају,

одговарају на питања,

износе своја мишљења,

образлажу одговоре

Фронтални Дијалошка,Интеракти

вна,

демонстративна

Панои са сликамастаништа,

панои за разврставање

станишта са

одштампаним

натписима

6. Активност -Закључују по чему се разликују шума и воћњак,пашњак  и повртњак…груписање станишта на ПРИРОДНА И КУЛТИВИСАНА (испод натписа постављати називе станишта );  Поставља питања, усмерава ученике,Поставља натписе станишта , качи називе Слушају, посматрају,размишљају,

уочавају,одговарају на питања,

износе своја мишљења,

образлажу

Фронтални Дијалошка,интеракти

вна,

демонстративна,

кооперати

вна

Панои са сликамастаништа,

панои за разврставање

станишта са

одштампаним

натписима

7. Активност -Срцима обележавамо станишта којих има у нашем крају(поред назива,  ученик качи срце);  Поставља питања,организује,

усмерава ученике

Размишљају,срцима обележавају станишта нашег краја, каче их шпенадлама Фронтални,индивидуални Дијалошка,Интеракти

вна,

демонстративна

кооперати

вна

Панои са сликамастаништа и панои са

натписима станишта

8. Активност -Извлачимо слике дивљих животиња и распоређујемо их по стаништима (слике животиња шпенадлама качимо у станишта и деца говоре све што о њима знају :изглед,како се размножавају, дишу, оглашавају….које животиње треба избегавати и зашто…. о мање познатим животињама на позадини слике су написане њене карактеристике или неке занимљивости)  Даје ученицима да извлаче слике дивљих животиња,поставља питања,организује,

усмерава ученике

Извлаче слике, каче их шпенадлама на пано, посматрају,размишљају,

уочавају,

одговарају на питања,

износе своја мишљења,

образлажу

Фронтални,индивидуални Дијалошка,Интеракти

вна,

демонстративна, кооперати

вна

Панои са сликамастаништа,

слике дивљих животиња

9. Активност -Извлачење слика и распоређивање животиња према начину кретања(слике животиња шпенадлама качимо на пано на коме је урађена подела према начину кретања: ходају, скачу, лете, пливају, гмижу)  Даје ученицима да извлаче слике дивљих животиња, поставља питања,

организује, усмерава ученике

Извлаче слике, каче их шпенадлама на пано, посматрају,размишљају,

уочавају,

одговарају на питања,

износе своја мишљења,

образлажу

Фронтални,индивидуални Дијалошка,Интеракти

вна,

демонстративна, кооперати

вна

Слике дивљих животиња,Панои са поделом према начину кретања

 

10. Активност -Распоређивање животиња према начину исхране (слике животиња шпенадлама качимо на пано на коме је урађена подела према начину исхране :биљоједи, месоједи, сваштоједи);  Даје ученицима да извлаче слике дивљих животиња,поставља питања,

организује, усмерава ученике

Извлаче слике, каче их шпенадлама на пано, посматрају,размишљају,

одговарају на питања,

износе своја мишљења,

образлажу

Фронтални,индивидуални Дијалошка,Интеракти

вна,

демонстративна, кооперати

вна

Слике дивљих животиња,Панои са поделом према начину исхране
11. Активност Откривамо слику незагађене природе на којој су и животиње. Деца описују слику. Прекривам слику тако да природа изгледа загађено и разговарамо о последицама;Како још угрожавамо животиње?

 

Открива слику, поставља питања, усмерава, прекрива слику фолијом Слушају, посматрају,размишљају,

одговарају на питања,

износе своја мишљења,

образлажу

Фронтални  Дијалошка,Интеракти

вна,

демонстративна, кооперати

вна

Слика природе,фолија за прекривање
12. Активност На пано качимо угрожене животиње и разговарамо како им можемо помоћи;  Даје ученицима да извлаче слике дивљих животиња,поставља питања, усмерава ученике Извлаче слике, каче их шпенадлама на пано, посматрају,размишљају,

одговарају на питања,

износе своја мишљења,

образлажу

Фронтални Дијалошка,Интеракти

вна,

демонстративна, кооперати

вна

Слике угроженихврста дивљих

животиња

13. Активност -Разврставање ученика по разредима, а затим по разредима формирамо групе или парове у зависности од броја ученика извлачећи сличице животиња : вук- српски језик, зека- свет око нас и природа и друштво, фазан- ликовна култура; Затим деца седају за столове који су за сваку групу обележени, да не би дошло до забуне;  Разврстава ученике по разредима, даје им сличице и формира групе Извлаче сличице, са својом групом седају за сто који је означен за њих Фронтални Разговор Сличице вука,зеца, фазана
14. Активност Давање наставних листова и упутстава за рад;  Даје упутства и дели наставне листиће Слушају Фронтални Дијалошка Наставни листићи,енциклопедије и

књиге о дивљим животињама,

Читанка за 4. разред,

прича у сликама,папир

у боји, лепак, маказе,

обложена, савитљива

жица, стабло дрвета,

ролне, ….

15. Активност Док деца раде пустити тиху музику –Карневал животиња- Камиј Сен Санс  Пушта музику Слушају музику, договарају се, раде задатке; групни   Диск „Карневалживотиња“,

Камиј Сен Санс

16. Активност Надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама, подстицање деце на сарадњу  Надгледа, даје упутства, помаже, подстиче Слушају, посматрају,уочавају,

размишљају,

договарају се,

читају,

пишу,

самостално стичу нова знања,

 

Групни Писаних радова, кооперативна, интеракти

вна, текстуална, практичних радова, илустрати

вна, радионича

рска, разговор, усмено излагање

Наставни листићи,енциклопедије и књиге

о дивљим животињама,

Читанка за 4. разред,

прича у сликама,

папир у боји,

лепак, маказе,

обложена, савитљива

жица, стабло дрвета,

ролне, ……

17.Активност Презентовање радова по групама 

 

Слуша, посматра,усмерава,

подстиче

извештавају,слушају,износе своја мишљења, Фронтални, групни, индивидуални, фронтални усмено излагање, демонстративна Радови ученика

 

Ефекти су више него добри. На часовима је одлична радна атмосфера, ученици су активни, сарађују једни са другима. Смена активности доприноси активирању свих ученика, подстиче њихову радозналост, повећава мотивисаност. Придобила сам и оне ученике чија је заинтересованост мала, готово никаква , приволела сам их да истражују, маштају, уче кроз игру…Задовољство наставника и ученика је  обострано.Као ефекат овог модела наставе навела бих и уштеду времена.

 

 

  1. Како процењујете професионалну добит за себе?

Професионална добит је велика. Стечена знања су веома применљива у раду , оплемењују наставу , разбијају монотонију.Многе активности које сам раније спроводила са својим ученицима сада боље повезујем и употпуњавам новим.

Научила сам како да усмеравам ученике, како да будем водитељ и помагач, а не само сувопарни предавач.

 

  • На основу чега сте то проценили?

На основу дводеценијског радног искуства, упоређујући оно што сам научила на факултету са оним што сам сазнала на семинару и применила у пракси, знам да је ово мој највећи професионални успех. Применом интегративне наставе неподељена школа функционише као јединствена група у којој влада сарадња и рад.

Радове које сам радила после похађања семинара објавио је „Просветни преглед“ , презентовани су на „Сабору учитеља“, а  налазе се и на  ДВД „ Сабора учитеља“.

Процену сам добила и кроз коментаре школског педагога, директора, колега који су присуствовали интегративном наставном дану, родитеља. Посебно ми значе коментари које сам добила од непознатих колега, после презентације на „Сабору учитеља“, изречени уживо.

 

  1. Како процењујете добит за циљну групу (ученици, колеге, родитељи…) са којом сте радили?

Ученици се осамостаљују, стичу смисао за групни рад, сарађују, помажу другима, уче од других и уче друге, размењују искуства, оспособљавају се за проналажење нових информација,истражују,  развијају писмено и усмено изражавање, излажу своја размишљања, исказују креативност,критички се односе према властитом и раду других, изражавају мишљење о свом и раду других ,оспособљавају се за јавни наступ….

Ученици напредују у свом учењу, кроз забаву и игру, а да тога ису ни свесни.

 

 

  • На основу чега сте то проценили?

Добит за ученике је велика, што се може проценити на основу радова које презентују на крају интегративног дана.

Евалуациони листићи, које су попуњавали, говоре да им  се наставни дан допао, да им је било лепо и занимљиво, да желе још оваквих часова…

 

  1. Шта бисте нам још рекли/написали о семинару, а нисмо Вас питали?

Семинар је предвиђен за учитеље. Сматрам да би требало да га посећују и професори предметне наставе, јер ће тако добити другачији поглед на наставу и учење, који се доста разликује од традиционалног.

Колеге могу да обогате свој рад и промене начин размишљања.

 

 

 

 

[1] Драган Станисављевић

Biljana Vulović
Biljana Vulović
"Došao sam do zastrašujućeg zaključka. Ja sam odlučujući činilac u učionici. Moj lični pristup stvara određenu radnu klimu. Moje raspoloženje datog dana vedri i oblači. Kao nastavniku data mi je ogromna moć da učinim život deteta radosnim. Mogu postati sprava za mučenje ili oruđe inspiracije, mogu da ponižavam ili podstičem; da povređujem ili isceljujem. U svim situacijama od moje reakcije zavisi da li će kriza eskalirati ili će se smiriti; da li će dete biti humanizovano ili dehumanizovano." - Haim Ginat