fbpx
spot_img

Izračunavanje bodova ostvarenih na završnom testu

Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka. U skladu sa Uputstvom za pregledanje, u potpunosti tačno rešen zadatak računa se kao 1, a delimično tačno rešen zadatak (kada je to predviđeno Uputstvom) računa se kao 0,5.

Bodovi koje je učenik ostvario izračunavaju se tako što se ukupan broj tačno rešenih zadataka na testu množi odgovarajućim koeficijentom i to:

  1. za srpski, odnosno maternji jezik i matematiku koeficijent je 0,8
  2. za kombinovani test koeficijent je 0,4.

To znači da će učenik koji tačno reši svih 20 zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika moći da ostvari 16 bodova, što važi i za test iz matematike, dok će učenik koji tačno reši svih 20 zadataka na kombinovanom testu moći da ostvari 8 bodova.

 

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović voli svakoga dana da nauči nešto novo. Svaki dan za nju predstavlja novi izazov. U izazovima vidi mogućnost da bude bolja.