fbpx
spot_img

Izražajna sredstva stripa

Na osnovu prethodnog uvodnog izlaganja, mogli bismo, dakle, reći da je strip na nekom svom famoznom balončiću premostio prelaz između 19 i 20 veka. Osim onoga što strip-junak izgovara, uskoro će, naravno, postati prepoznatljiv i niz kružića koji vodi do balona sa njegovim mislima. Pored ovakvog iznošenja verbalnog sadržaja, tekst u vidu opisa radnje, osećanja, karaktera i dr. može se naći u ugl. pravougaonom prostoru u gornjem ili donjem delu slike, i radi se, dakle, o direktnom iskazu samog naratora. Autori stripa svesni su određenih izražajnih nedostataka stripa u odnosu na medije kao što je film, a naravno i crtani film – nedostatak direktne dinamičnosti, živog zvuka i zvučnih, kao i optičkih efekata, ali možda baš taj „statični“ karakter njegovog izraza navodi čitaoca da se pažljivije zadrži na detaljima, a autora da što suptilnije dočara atmosferu, da svojom ekspresijom što ubedljivije privuče pažnju.

Prince-Valiant-10-2-38
http://www.hoodedutilitarian.com/2010/03/original-art-a-short-note-on-hal-foster

Što sam besan!

Alan i Bob - "Do - re - mi"
http://www.pinterest.com/ pin/505106914428731595/

Pažljivo stilizovana i uvećana slova za govorne deonice, a naročito onomatopeju, kao i upadljivi interpunkcijski znaci, poigravanje osobinama samih balona sa tekstom, često pripadaju zapravo nekoj meta-zoni na prelazu između likovnog i verbalnog izraza.

Tu su i crte koje označavaju tragove prethodnih pokreta figure, umnožavanje oblika usled naizmeničnog brzog kretanja, čudne deformacije i promena boja likova usled snažnih osećanja… a tek iznad glave strip-junaka: emanacija kapljica znoja usled straha, pušenje od besa, isijavanje od sreće, mehurići iznad glave pripite ili ošamućene osobe, pojava ideje u vidu sijalice i dr. (sve to naravno koristi i crtani film).

Ovim bismo završili neko naknadno uvodno izlaganje o svetu stripa. Pošto smatram da ostvarenja vrednih pažnje ima jako mnogo, a rubrika je samo jedna, do daljnjeg ostajemo pri nekom pristupanju tematici po principu naizmeničnosti: prilozi iz drevnih dana stripa smenjivaće se sa prilozima o nešto aktuelnijim pojavama, a kasnije će se zapaziti i smenjivanje prikaza realističnih i komičnih junaka, povremeno predstavljanje raznih nacionalnih produkcija na ovom polju i dr.

Pratiocima portala ostaje da naslućuju, predlažu, i svakako da uživaju…

Mišo Koprivica
Mišo Koprivica
Mišo Koprivica je od svog ranog opismenjavanja veliki ljubitelj stripova, a tu sklonost nije zasenio ni razvoj interesovanja prema lepoj književnosti, raznolikoj stručnoj literaturi, prema raznim (sup)kulturnim sadržajima uopšte. Svoje malo bekstvo i nadgradnju nad zamućenom kolotečinom nalazi i u pisanju i konzumiranju poezije, uživanje u slušanju muzike i skromnim porodičnim kretanjima. Oženjen je i otac dvoje dece.
WordPress PopUp Plugin