24. Januara 2020. | 21:06
Početna / Otvorena vrata / Kako izračunati bodove za upis u srednje škole

Kako izračunati bodove za upis u srednje škole

Ukupan broj bodova koji će se uzeti u razmatranje prilikom upisa u srednju školu ostvaruje se na osnovu uspeha u školi i bodova koje nosi mala matura. Na osnovu uspeha u školi moguće je ostvariti ukupno 70 bodova, dok mala matura nosi maksimalno 30 bodova.

Foto: commons.wikimedia.org
Foto: commons.wikimedia.org

Bodovi koji se dobijaju za uspeh računaju se na sledeći način:

  • uspeh iz VI razreda množi se sa četiri,
  • uspeh iz VII i VIII razreda množe se sa pet,
  • sabiranjem ova tri broja dobija se iznos bodova za uspeh u školi.

 

Izvor: Srednje škole edukacija

Share on Facebook
Facebook
Novakujem