fbpx
spot_img

Kartodorom u Kragujevcu: Na 3,5 hektara planirana gradnja sportskog kompleksa

Odbornici Skupštine grada Kragujevca usvojili su Plan generalne regulacije naselja Male Pčelice – 2. deo koji je kako je rekao Ivan Radulović, glavni gradski urbanista jedan od 28 planova generalne regulacije u okviru Generalnog urbanističkog plana grada Kragujevca.
Osnovni cilj izrade ovog plana, koji obuhvata područje oko 215 hektara i nalazi se na samom rubu GUP-a grada Kragujevca su održivi i urbani razvoj ovog dela grada u novim uslovima nastalih usled izmeštanja Severne obilaznice.
Kako navode na sajtu lokalne samouprave, veliko ograničenje za razvoj rubnog dela naselja Male Pčelice, predstavlja kompleks posebne namene Divostin, zatim klizište i uslovno stabilni tereni, dok 55% planskog obuhvata predstavlja vangrađevinsko područje (šume i poljoprivredno zemljište).
Na ovom području moguće je, kazao je Radulović, unaprediti saobraćajnu dostupnost i komunalnu opremljenost perifernih delova naselja Male Pčelice, radi povezivanja sa naseljima Šumarice i Divostin, a na površini od 3,5 hektara planiran je prostor za potrebe razvoja specifičnih sportskih aktivnosti odnosno kartodrom, za koji je pribavljena saglasnost Ministarstva odbrane.
Ilustracija (Foto: Iryna Rasko/shutterstock.com)
– Kompleks kartodroma sadržao bi plato za karting i internu saobraćajnicu, parking za posetioce i manje objekte za njegove potrebe, dok je do samog kompleksa po trasama nekategorisanih puteva planirano formiranje javnih saobraćajnica kao produžetak postojećih ulica iz naselja Šumarice i Malih Pčelica – navode iz lokane samouprave.
Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.