fbpx
spot_img

Koje mame imaju pravo na subvencije za prvi stan: Granica na dve prosečne plate

Majke koje decu rode počev od ove godine stiču pravo na subvenciju države za kupovinu prvog stana ili kuće. Ali samo one čiji su mesečni prihodi – zajedno sa njenim supružnikom ili vanbračnim partnerom – ispod dve prosečne plate na dan podnošenja zahteva.

U ovom trenutku, ovaj uslov ispunjavaju majke koje zajedno sa partnerom prihoduju manje od 138.272 dinara mesečno.

Vlada Srbije je, naime, na današnjoj sednici usvojila dva propisa – uredbu kojom precizira ko ima pravo na subvencije za kupovinu prvog stana, i odluku kojom određuje koliki iznos se dodeljuje na ime ovih subvencija koje spadaju u mere populacione politike države.

Maksimalna subvencija je 20.000 evra, a majke koje grade kuću u 19 devastiranih opština mogu da računaju da će im država „pokriti“ – 50 odsto vrednosti radova.

Foto: Jovana Kuzmanović

Najviši iznos subvencije koju mogu da dobiju majke deteta rođenog u ovoj godini za kupovinu prvog stana ili kuće je 20.000 evra, predviđeno je Odlukom Vlade.

Procentualno, na najveći iznos – do polovine vrednosti nekretnine koju kupuju, mogu da računaju majke koje žive u devastiranim područjima Srbije i – grade kuću.

Odlukom je, naime, predviđeno da se država finansira 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće „na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta“. I to u područjima koja su utvrđena kao devastirana po Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinice lokalne samouprave za 2014. godinu.

To, pak, znači da na 50 odsto „pokrića“ vrednosti radova na izgradnji nove kuće, mogu da računaju žene – majke dece rođene u 2022. godini, koje žive u sledećih 19 opština: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin.

Subvencije za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave su u visini 20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće.

Kada je reč o kupovini kuće ili stana, subvencije su „u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti“.

Ukoliko žena koja stekne pravo na ove subvencije kupuje stan ili kuću putem stambenog kredita, subvencije su takođe 20 odsto i računaju se na procenjenu vrednost nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, „a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti“.

Uredbom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta preciziraju se uslovi, potrebna dokumentacija i postupak odobravanja ovih subvencija.

Bar pet godina u vlasništvu

Kupljena nekretnina neće smeti da se proda bar pet godina. Zbog toga će u katastar biti upisana zabeležba zabrane otuđenja nepokretnosti u korist Republike Srbije.

Država odobreni novac uplaćuje na namenski račun u banci. Ukoliko se novac iskoristi za nešto drugo a ne u svrhu izgradnje ili kupovine objekta – korisnik subvencije, takođe je predviđeno uredbom – moraće da vrati sav primljen novac uz zateznu kamatu.

Subvencija do detetovog prvog rođendana

Kao što je portal N1 već pisao, država je opredelila ukupno 10 milijardi dinara – što je oko 85 miliona evra – za subvencionisanje kupovine stana ili kuće za majke koje dete rode od 1. januara 2022. godine. Ovo je predviđeno usvojenim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Zakonom je precizirano da će majke ovu subvenciju moći da ostvare do detetovog prvog rođendana.

Pravo na „novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta“, stiče majka koje dete rodi 1. januara 2022. i kasnije, pod uslovom da je državljanka Srbije, sa prebivalištem u našoj zemlji. Majka koja je strana državljanka takođe ima pravo na ovu subvenciju ali samo u slučaju da ima status stalno nastanjenog stranca i da je dete rođeno na teritoriji Srbije ili je državljanin Srbije. Uslov je da joj je ovo prva nekretnina u vlasništvu. Zakonom je predviđen i izuzetak – kada ovo pravo može da ostvari otac deteta – a to je u slučaju kada je majka preminula.

„Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta“, precizirano je u zakonu.

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.