fbpx
spot_img

Konkurs Fondacije Novak Đoković za proširenje kapaciteta predškolskog obrazovanja u Srbiji

Rok za prijavljivanje: 01. decembar 2017. godine, u 17h

Fondacija Novak Đoković sa zadovoljstvom raspisuje Konkurs za predloge za proširenje kapaciteta predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji, u skladu sa planiranim ciljevima Fondacije za 2018. godinu.

Prilikom konkurisanja, molimo vas da imate u vidu sledeće bitne odrednice:

 • Cilj Fondacije je unapređenje ranog obrazovanja, zbog čega prijave koje prihvatamo moraju se odnositi na objekte za realizaciju predškolskog obrazovanja dece uzrasta 1-6 godina.
 • Na konkurs se mogu prijaviti sledeće zainteresovane strane: predškolske institucije, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, npr.udruženja građana, fondacije, zadužbine, strukovna udruženja, sportska udruženja, registrovana na teritoriji Republike Srbije.

(U slučaju prijave organizacija civilnog društva, neophodno je dostaviti i saglasnost predškolske ustanove i organa lokalne samouprave, koja se odnosi kako na verodostojnost iznetih podataka i dostavljene dokumentacije, tako i na predloženi objekat/lokaciju. Saglasnost mora biti zvanična u pisanoj formi, overena i potpisana.)

 • Prijave se isključivo moraju odnositi na proširanje kapaciteta predškolskog obrazovanja na teritoriji opštine iz koje se konkuriše, i to za:
 1. Rekonstrukciju ili adaptaciju postojećih objekata u kojima se realizuju programi predškolskog obrazovanja;
 2. Rekonstrukciju ili adaptaciju neiskorišćenih objekata na teritoriji opštine koji se mogu prenameniti za potrebe realizacije predškolskih programa;
 3. Rekonstrukciju ili adaptaciju prostorija u okviru funkcionalnih objekata obrazovnog ili drugog karaktera, čija se namena može promeniti tako da se odnosi na realizaciju poludnevnih, posebnih ili specijalizovanih predškolskih programa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za učešće na konkursu potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Popunjen obrazac prijave, koji možete preuzeti OVDE klikom na strelicu za preuzimanje u gornjem desnom uglu;
 • Izvod iz lista nepoktretnosti za predloženi objekat, ne stariji od 2 meseca;
 • Izvod iz katastra za parcelu na kojoj se nalazi objekat, ne stariji od 2 meseca;
 • Izveštaj ovlašćenih inženjera o trenutnom tehničkom stanju objekta (potrebno je proveriti stanje konstruktivnih elementa objekta: temelja, zidova i krova; krovnog pokrivača, horizontalnih i vertikalnih oluka, fasade i svih ostalih spoljašnjih elemenata objekta; svi inženjerski sistemi moraju biti provereni, kao i spoljni odvod kanalizacione mreže i spoljni dovod vodovodne mreže; pregledati postojeću elektro instalaciju, uzemljenje, instalaciju gromobrana, kao i instalacije osvetljenja, grejanja, itd.);
 • Okvirni predmer i predračun neophodnih radova na rekonstrukciji/adaptaciji predloženog objekta/prostora.

Popunjeni obrazac za prijavu, zajedno sa ostalom navedenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti 

 • elektronskim putem na imejl adresu: projects@novakdjokovicfoundation.org, ili
 • poštom na adresu: FONDACIJA NOVAK ĐOKOVIĆ, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10A, 11070 BEOGRAD, sa naznakom ZA KONKURS

najkasnije do 01. decembra 2017. godine, u 17h. 

Prijave pristigle nakon tog roka neće biti razmatrane.

Radujemo se vašim idejama i predlozima za proširenje kapaciteta predškolskog obrazovanja, kako bismo zajedničkim snagama deci u Srbiji omogućili što bolje uslove da odrastaju i razvijaju svoje potencijale i talente, kao i da imaju srećno i zdravo detinjstvo.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti imejlom na adresu <a href=“mailto:[email protected]“>[email protected]</a href=“mailto:[email protected]“>

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.