fbpx
spot_img

Konkurs „Za mene više dilema ne postoji, od energije su najbolji obnovljivi izvori“

NVO „OAZA ZNANJA“ za promociju prirodnih nauka i književnosti raspisuje međunarodni konkurs pod nazivom:

Kao što znamo sve što nas okružuje zasniva se na korišćenju energije, ali energije nema u izobilju! Počele su se javljati energetske krize i zato se insistira na štednji energije i mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije. Mi ovim konkursom želimo promovisati i podsticati korišćenje obnovljivih izvora energije.

Konkurs je namijeljen osnovcima, srednjoškolcima i njihovim nastavnicima kao i svima koji na neki način žele promovisati obnovljive izvore energije ( studentima, piscima, vaspitačima, organizacijama…).

Teme konkursa su:

  1. Sunce, voda, vjetar kao izvori energije budućnosti.
  2. Štednja energije.

Učesnici mogu slati radove u nekoliko kategorija:

Literarni radovi: esej, referat, pjesma, priča… Radove pisati isključivo u vord dokumentu (u obliku „rad.doc“ ili „rad.docx“). Radove ne šaljite u PDF ili u nekom drugom formatu.

Likovni radovi: Dajte mašti na volju i nacrtajte nešto na temu obnovljivih izvora energije; fotografiju Vašeg rada poslati na mail, a ukoliko budete izabrani isti rad Vam možemo tražiti da nam ga pošaljete ili donesete, sve u dogovoru sa Vama.

Kompjuterski crteži: Kreirajte radove na date teme i pošaljite u jpg ili png formatu na mail.

Makete i modeli: Kreirajte model vetrenjače, solarnog polja, eko sela, eko grada, kuće škole, sunca, potoka, kapi vode…. Fotografiju urađene makete ili modela pošaljite nam na mail. Ukoliko budete izabrani isti rad Vam možemo tražiti za prezentaciju sve u dogovoru sa Vama.

Posteri, pano radovi, interaktivne knjige, flajere, brošure: Kreirati po vašoj volji i želji na zadate teme i poslatu u obliku .pdf, .jpeg ili fotografiju postera, panoa ili knjige pošaljite nam na mail.

Nastavničke aktivnosti: Dragi nastavnici pošaljite nam vaše prezentacije, radionice, produkte sa časova… na mail. Formati za slanje mogu biti .doc, .docx, .ppt, .pdf, link.

Moj projekat ili moja aktivnost: U ovoj kategoriji svoje radove nam mogu slati sve organizacije, ustanove, pojedinci koji promovišu na neki način obnovljive izvore energije.
Prepozicije slanja u svim kategorijama:

Kao što je naznačeno u kategorijama određeni format rada poslati u prilogu, a u tekstu mejla napisati sledeće:

Tema rada:

Kategorija:

Autor rada:

Škola koju autor pohađa / u kojoj autor radi:

Mjesto i država autora:

Ime mentor (ukoliko je rad rađen pod mentorstvom):

Kratak opis poslatog priloga:

Mejl na kojem možete slati radove i dobiti razne informacije je oazaekoradova@gmail.com

Samim slanjem radova na naš konkurs prihvatate uslove konkursa:

Organizacija:

ima pravo da izabere radove koji su po komisiji najbolji,
uz dogovor sa Vama može da mijenja vaše radove,
koristi Vaše radove za javno prestavljanje.

Izabrani radovi biće objavljeni u jedinstvenom zborniku radova .

Autori izabranih radova i njihovi mentori (ukoliko rade pod mentorstvom) imaju pravo da dobiju zahvalnice za učešće i daju predloge za kreiranje zbornika i prezentovanje na manifestaciji.

Kraj konkursa je 24. septembra 2019. a rezultati istog će biti objavljeni do 27. septembra 2019.

NVO "Oaza znanja"
NVO "Oaza znanja"http://nvooazaznanja.wordpress.com
NVO za promociju prirodnih nauka i književnosti "OAZA ZNANjA" iz Podgorice počela je sa radom u septembru 2018. godine. Ciljevi udruženja su promocija prirodnih nauka i književnosti mladima na edukativan i zanimljiv način, uz pomoć kreativnih sadržaja, radionica, seminara; afirmacija ljudskih prava i podsticanje društvenog aktivizma mladih kroz razne aktivnosti; edukacija i osnaživanje mladih kroz zdrave stilove života, učenje demokratije i razvijanje volonterizma; pružanje pomoći za razvijanje kreativnosti kod mladih sa smetnjama u razvoju i kod Re populacije; podizanje svijesti gdje sve nauka ima primjenu u svakodnevnom životu, pri zaštiti životne sredine i upotrebi prirodnih resursa...