fbpx
spot_img

Menjanje imena i prezimena po padežima

Lično ime ili antroponim je reč pomoću koje se ljudi međusobno razlikuju. Dobijamo ga po rođenju, a čine ga dva dela, ime u užem značenju reči i ime porodice, koje nazivamo prezime. U Srbiji su najčešća imena Milica i Nikola, a prezime Jovanović. Pošto smo o imenima već nešto naučili, osvežimo naše znanje informacijama o tome kako se imena pravilno pišu!

MENJANJE IMENA I PREZIMENA PO PADEŽIMA

Prilikom pisanja dopisa, brzo možemo da se susretnemo sa neprilikama koje se tiču naslovljavanja lica, mada pravila nisu toliko zahtevna da ne bismo mogli da ih zapamtimo.

Pravopis srpskog jezika kaže

  1. Kod muških imena menjamo po padežima ime i prezime: Marko Mijatović − Marku Mijatoviću.
  2. Žensko ime menjamo, a prezime ne menjamo po padežima: Dragana Petrović − Dragani Petrović.
  3. Kada se žensko prezime završava na -a, možemo takođe da ga menjamo po padežima: Ivana Kobilca – Ivane Kobilce.

Odgovarajuća upotreba i menjanje skraćenica po padežima

Kod zvaničnih dopisa i drugog materijala, pored imena i prezimena koristimo i skraćenice, a pri tome treba obratiti pažnju na dva elementa. Skraćenice za reči gospodin, gospođa i gospođica su standardne i propisane, i zato moramo da vodimo računa o tome da ih koristimo u odgovarajućem obliku:

  • gospodin – g.
  • gospođa – gđa
  • gospođica – gđica
Izbegavajte različite neadekvatno skovane skraćenice, kao što su gos., gosp. i slično.

Skraćenice menjamo onako kao i ime i prezime, što u konkretnom slučaju izgleda npr. ovako: Pozovite gđu Mariju Pešić / Predajte pošiljku gđi Mariji Pešić.
Izvor:  prevodi.eu
Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.