fbpx

Misao dana

“Većina naših problema u životu
proizilaze iz toga što smo “DA” rekli pogrešnim ljudima,
a “NE” nismo rekli u pravo vreme.”

foto: 123rf.com
foto: 123rf.com

Prvoslavka Marković
Prvoslavka Marković
Prvoslavka Marković smatra da je obrazovanje jedan od načina menjanja sveta. Veruje u magičnu moć brojeva.Za nju važi Pitagorina misao: „Ne troši mnogo reči da kažeš malo, već malo da kažeš mnogo“.