fbpx
spot_img

Nekazano – kazuje

Međunarodno udruženje književnih stvaralaca i umjetnika ponovo je obradovala svoje članove i prijatelje. Naime iz štampe je izašao sedmi broj časopisa za kulturu i umjetnost „Nekazano“ sa veoma bogatim i kvalitetnim sadržajem, na sto i dvanest stranica.

Poštujući već ustaljenu tradiciju da je svaki od brojeva posvećen nekom od preminulih kulturnih stvaraoca iz Bara ili Crne Gore tako je i ovaj broj posvećen preminuloj Barskoj pjesnikinji Danici Đurović Vakušić – Dane, koja je preminula u maju prošle godine.

Danica Đurović Vukušić – Dane
                       (1940 – 2020)

Erol Marunović, direktor Kulturnog centra Bar, u kratkom članku a na veoma slikovit način predstavio je Kulturni centar Bar u vremenu pandemije.

Direktor kulturnog centra Bar Erol Marunović

U sklopu međunarodne saradnje i razvijanja prijateljskih odnosa sa pjesnicima i ulturnim stvaraocima iz čitavog svijeta u ovom broju je predstavljeno osam pjesnika iz Crne Gore i regiona. Predstavljeni su: Anđelko Zablaćanski, Blagoje Vujisić, Dijana Uherek Stevanović , Ibrahim Honđo , Mila Milica Prole Honđo, Predrag Stanaćev, Slavka Masoničić Vojinović i Zoran Todorović.

Anđelko Zablaćanski                                                 
Blagoje Vujisić                                                                                               
                       Dijana Uherek Stevanović
Ibrahim Honđo                                                                                                                      
Mila Milica Prole Honđo                                                              
Slavka Masoničić Vojinović                                                                                                   
Zoran Todorović                                                                                               
Predrag Stanaćev

Specijalni gost časopisa ovog puta je Edwin Antonio Gaona Salinas, iz Ekvadora.

Edwin Antonio Gaona Salinas

Od velikana pozije u ovom broju su zastupljene pjesme Marine Cvetajeve, Vitomira Vita Nikolića i Vladislava Petkovića Disa.

U rubrici „Poezija naših dana“ predstavljeno je sto pedeset i osam pjesnika iz Bara, Crne Gore i čitavog svijeta, sa po jednom pjesmom,  dok su se  trideset tri prozna pisca predstavila sa  po jednom kratkom pričom, esejom ili prikazom knjige.

Aforističari ne zaostaju za svojim kolegama tako da su i oni u ovom broju predstavili svoje aforizme, u ovom broju to je uradilo njih jedanaest.

Miljurko Vukadinović
                        (1953 – 2021)

U rubrici „In memoriam“ ovog puta je dat osvrt na životni put Miljurka Vukadinovića, istaknutog književnog    stvaraoca, preminulo usled kovid pandemije. Za života  je pi­sao je srp­skom i ru­mun­skom je­zi­ku. Laureat je preko dvadeset nagrada za književno stvaralaštvo i sedam nagrada za prevod književnih dela, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Napisao je trideset četiri zbirki pesama, pet proznih dela, jednu knjigu aforizama, tri knjizevne studije i priredio šest antologija. Preveo je preko četrdeset knjiga i tri antologije.

Bio je sekretar Književne omladine Srbije, lektor srpskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Bukureštu (1990 – 2006), sekretar Udruženja književnika Srbije, urednik Tribine “Francuska 7”. Nje­go­va po­e­zi­ja i pro­za pre­vo­đe­na je na više od deset svet­skih je­zi­ka a po­e­zi­jom je pri­su­tan u naj­zna­čaj­ni­jim an­to­lo­gi­ja­ma u ze­mlji i ino­stran­stvu. Pored članstva u UKS, bio je i dugogodišnji član Udruženja književnika Rumunije.

Labud N. Lončar

Na kraju – „Nadamo se da će svako ko dođe do ovog broja časopisa  u njemu naći mnogo toga lijepog i vrijednog pažnje. Cilj nam je da razvijamo saradnju sa što više stvaraoca i da damo priliku i onima koji tek počinju da stvaraju. U ovom broju imamo nekoliko mladih stvaraoca, srednjoškolaca. Veća saradnja je izostala zbog pandemije a i zbog činjenice što spremamo poseban, specijalan, broj namijenjen stvaralaštvu učenika Srednje ekonomsko ugostiteljske škole iz Bara. Planiramo skromnu  promociju časopisa za 23.april – Svetski dan knjige i autorskih prava. Tom prilikom bit će uručeno i specijalno priznanje „Božidar Filipović – Fićo“ koje se dodeljuje ispred udruženja „Nekazano“ po drugi put.

Ovo priznanje je trebalo da bude uručeno u decembru 2020 god. i to učenicima Srednje ekonomsko ugostiteljske škole Bar ali zbog pandemije nije moglo bitri realizovano ali ćemo to sada uraditi simbolično na ovaj poseban datum. Vjerujemo da ćemo na taj način stimulisati mlade stvaraoce a ujedno sačuvati uspomenu na našeg pjesnika i njegovo djelo.“ – riječi su Labuda N. Lončara, predsjednika udruženja Nekazano.

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.