fbpx
spot_img

Novi konkurs Udruženja gružanskih učitelja

UDRUŽENjE GRUŽANSKIH UČITELjA

organizuje

DRUGU SMOTRU STVARALAŠTVA U OBRAZOVNO – VASPITNOM PROCESU

„ POKRENIMO SE“

22.04.2017. u Domu kulture u Kniću

Povodom održavanja ove manifestacije organizator raspisuje

KONKURS

PREDSTAVLjANjE PRIMERA DOBRE PRAKSE I RADIONICA, KAO I RADOVA NASTALIH NA RADIONICAMA

Pravo učešća na konkursu imaju vaspitači, učitelji, predmetni nastavnici i stručni saradnici (za učešće nije važno da li ste član Udruženja). Učešće može biti individualno i timsko.

Zainteresovani autori primera dobre prakse i radionica treba da predstave svoj rad u Word dokumentu i kroz PP prezentaciju.

Radovi treba da sadrže imena autora (jednog ili više), naziv ustanove,  kontakt telefon,  mejl adresu i naziv radionice.

Radove dostaviti do kraja februara na adresu:

[email protected]

Primeri dobre prakse i radionice biće prezentovane 22.04.2017. u Domu kulture u Kniću.
Odabrani autori dobijaju  potvrdu o prezentovanju i učešću na Smotri stvaralaštva gružanskih učitelja,a najbolji priliku da afirmiše i prezentuje svoj kreativni rad širim prosvetnim krugovima, na Saboru učitelja u Beogradu.

Radove nastale na radionicama takođe možete izložiti na Smotri stvaralaštva.

Da se podsetimo kako je bilo na prvoj Smotri stvaralaštva.

http://www.slideshare.net/biljanavulovic7/pokrenimo-se-70278376

Za sve dodatne informacije možete se obratiti;

Biljani Vulović 0694177667
Nataši Belić 0628890722
Zorici Jovanović 0628066268

Dobro došli!

Biljana Vulović
Biljana Vulović
"Došao sam do zastrašujućeg zaključka. Ja sam odlučujući činilac u učionici. Moj lični pristup stvara određenu radnu klimu. Moje raspoloženje datog dana vedri i oblači. Kao nastavniku data mi je ogromna moć da učinim život deteta radosnim. Mogu postati sprava za mučenje ili oruđe inspiracije, mogu da ponižavam ili podstičem; da povređujem ili isceljujem. U svim situacijama od moje reakcije zavisi da li će kriza eskalirati ili će se smiriti; da li će dete biti humanizovano ili dehumanizovano." - Haim Ginat