fbpx
spot_img

Od 1. januara 300.000 dinara za prvo dete, pomoć i pri kupovini stana

Na sednici Vlade Srbije usvojene su izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom koje, između ostalog, predviđaju da se od 1. januara za prvorođeno dete jednokratno isplaćuje po 300.000 dinara, saznaje RTS.

Druga nova usvojena mera populacione politike je pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Pomoć porodiljama za prvo dete do sada je bila 100.000 dinara, a Vlada Srbije je na današnjoj sednici potvrdila izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, na osnovu kojih će taj iznos od sledeće godine biti utrostručen.

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a doneta je odluka i o finansijskoj pomoći države prilikom kupovine stana.

Druga nova mera populacione politike je pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

To pravo će moći da ostvari svaka majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da je državljanin Srbije, da ima prebivalište u Srbiji i da prvi put stiče u svojinu porodično-stambenu zgradu ili stan.

Pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dete rođeno na teritoriji Srbije ili je državljanin Srbije.

Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti otac deteta.

Zapošljavanje najboljih studenata 

Vlada je usvojila Zaključak o saglasnosti da Ministarstvo zdravlja preduzme mere iz svoje nadležnosti s ciljem zapošljavanja najboljih 200 diplomaca medicinskih fakulteta u zdravstvenim ustanovama.

Vlada Srbije na ovaj način podržava najuspešnije studente koji su svojim radom, znanjem i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate i omogućava im da nastave svoje usavršavanje u oblastima medicine u okviru državnog sistema zdravstvene zaštite.

Na današnjoj sednici, takođe, je usvojen Zaključak o zapošljavanju najboljih 500 diplomaca srednjih medicinskih škola u zdravstvenim ustanovama.

Namera Vlade je da doprinese popravljanju starosne strukture kadrova u zdravstvenim ustanovama i poboljšanju nivoa zdravstvene zaštite angažovanjem najboljih zdravstvenih radnika visoke i srednje stručne spreme.

Vlada Srbije usvojila je rešenje o prestanku mandata direktora policije Vladimira Rebića.

S ciljem podsticanja nataliteta i motivaciju studenata da se opredele za rađanje dece, Vlada Srbije preporučila je mere visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se odnose na uslove za upis u narednu godinu studija, broj i termine ispitnih rokova, postupak mirovanja prava i produžetka roka za završetak studija.

Članovi Vlade usvojili su zaključak da se u skladu sa Uredbom kojom se uređuju mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid-19 na osnovu faktičkog reciprociteta, prihvate potvrde o potpunoj vakcinaciji koje izdaju nadležni organi ili ustanove Republike Kube i Islamske Republike Mauritanije.

Izvor: rts.rs

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.