fbpx
spot_img

Otvara se konkurs BG PRAKSA 2018

Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd pozivaju studente završnih godina osnovnih i master studija da učestvuju u programu univerzitetske radne prakse BG PRAKSA 2018.  

 

BG Praksa 2018

 

Program BG prakse realizovaće se u brojnim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd.

 

Ove godine u program učestvuju: JKP „Beogrаdski vodovod i kаnаlizаcijа“, JP Direkcijа zа grаđevinsko zemljište i izgrаdnju Beogrаdа, JKP “Beogrаd-put“, JKP Pаrking servis, “JP „Beogrаdskа tvrđаvа“ JKP „Pogrebne usluge “, JKP „Veterinа Beogrаd“,  JKP“Zelenilo Beogrаd“, Sportski centаr „Olimp-Zvezdаrа,  JKP „Infostаn tehnologije“ Beogrаd, JKP „Grаdske pijаce“, Turističkа orgаnizаcijа Beogrаdа,  Arenа Beogrаd, u opštinama:  Opštine Grockа, Voždovаc, Mlаdenovаc, Sаvski venаc, Zemun, Novi Beogrаd, Bibliotekа „Milutin Bojić“, Bibliotekа grаdа Beogrаdа, Istorijski аrhiv Beogrаdа, Kuća Legata, BITEF teаtаr, Muzej grаdа Beogrаdа, Muzej аfričke umetnosti – zbirkа Vede i dr Zdrаvkа Pečаrа, Centаr zа likovno obrаzovаnje Šumаtovаčkа, Bibliotekа “Dimitrije Tucović” Lаzаrevаc, Zаvod zа zаštitu spomenikа culture, Dom omlаdine, Jugoslovensko drаmsko pozorište, Kаncelаrijа zа mlаde grada Beograda, Grаdsko prаvobrаnilаštvo grаdа Beogrаdа, Službа zа internu reviziju grаdа Beogrаdа, kao i  15 sekretarijata Gradske uprave.

 

Svim polaznicima programa tokom tri meseca trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz. Angažovanje u programu nosi i dodatne /nekumulativne/ ESPB bodova kao prepoznata relevantna vannastavna aktivnost studenata Univerziteta u Beogradu. Studentima je obezbeđena mentorska podrška više od 100 mentora.

 

Konkurs sa svim detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla, uslovima za svaku poziciju i potrebnim dokumentima nalazi se na sajtu Centra za razvoj karijere, na stranici http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/konkurs-bgpraksa-2018. Na istoj strani sajta istaknuti su  važni datumi vezani za proces prijave, predselekciju, selekciju,  odgovori  na najčešće postavljena pitanja, link ka prijavnom formularu za konkurs, kao i  “Vodič kroz konkurs” sa pozicijama organizovanim prema fakultetima.

 

Na konkurs se mogu prijaviti zainteresovani studenti završnih godina osnovnih i master studija u skladu sa navedenim uslovima konkursa za raspisane pozicije.

Za sve kandidate neophodno je da prilože skeniranu potvrdu o redovnom studiranju sa odgovarajućeg fakulteta.

 

Konkurs je otvoren do 17. aprila 2018. godine u ponoć, a prvi dan prakse biće 15. jun 2018.

Prethodni tekst
Sledeći tekst
Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.